Vil begrense torskefisket

Fiskeridirektoratet vil begrense fritidsfisket etter torsk. Det har ikke vært mindre kysttorsk på hundre år, og en ny undersøkelse fra Havforskningsinstituttet viser at fritidsfiskerne tar nesten tre firedeler av kysttorsken på Skagerrak-kysten, skriver Varden. Seksjonssjef Anne Kjos Veim mener det mest effektive er å opprette verneområder for torsk.

Fiske i Nord-Norge
Foto: Håkon Jacobsen / NRK