– Slik behandling skjer svært sjelden

Samtlige høyesterettsdommere i landet skal i november behandle utvisningen av familiene Delic og Shabazi på Rjukan. – Slik behandling er sjelden, sier Delic-familiens advokat.

Familien Delic.

Saken til familien Delic skal behandles av Høyesterett i plenum i november.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Ankene er satt opp til behandling av Høyesterett i plenum, og det skjer bare i saker av spesiell viktighet og i saker av veldig prinsipiell betydning.

– Hører med til sjeldenhetene

Ved vanlig høyesterettsbehandling er fem dommere til stede, men spesielt viktige saker kan behandles i storkammer der elleve dommere er med på behandlingen. I de få tilfellene der saken er enda viktigere blir den altså behandlet av Høyesterett i plenum, noe som betyr at alle de 20 dommerne er med på behandlingen, så sant ingen av dem er inhabile.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Mahdi Shabazi

Etter seks år i Norge tapte familien Shabazi på Rjukan rettssaken mot staten og skal etter planen sendes tilbake til Iran. Sju år gamle Mahdi Shabazi kjenner ikke noe annet hjem enn det han har på Rjukan, og har ikke lyst til å dra.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Delic-familiens advokat, Håkon Bodahl-Johansen, sier det er lenge mellom hver gang en sak kommer opp på denne måten.

– Plenumsbehandlinger hører med til sjeldenhetene. Det er kun de viktigste av de viktige sakene som kommer opp her, sier Bodahl- Johansen.

Han mener denne saken reiser en del grunnleggende prinsipielle spørsmål.

– Det er spørsmål knyttet til forholdet mellom statsmaktene, og spørsmål om hvilken rolle domstolene skal ha i forhold til utlendingsmyndighetene. Så det er fundamentale spørsmål som saken reiser, sier advokaten.

Vil tilbake til Norge

Begge familiene har barn i skolealder og begge har bodd på Rjukan i mange år. Familien Shabazi oppholder seg fortsatt på Rjukan, men familien Delic ble hentet av politiet og sendt til Bosnia i mars i år.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Video 17. mai med familien Delic

Verona Delic (10) og hennes familie ble sendt ut av landet i mars i år etter å ha bodd på Rjukan siden 2003. I november skal familiens sak behandles av Høyesterett i plenum.

Foto: Nyhetsspiller

Ti år gamle Verona Delic har bodd hele livet sitt på Rjukan.

– Jeg håper at vi kan komme tilbake. Det er ikke noe bra her, og jeg har ikke noen venner, sa Verona til NRK for en tid tilbake.

– Får bred behandling

Advokat Bodahl-Johansen mener det er positivt for Verona at det blir en plenumsbehandling.

– Det at saken i det hele tatt ble fremmet for Høyesterett og ikke ble skåret til, slik det ofte er vanlig å gjøre ved at Høyesterett kun slipper en liten del av saken med et begrenset spørsmål, er positivt. Her har man sluppet inn hele sakens rettslige side og at det skjedde i utgangspunktet var jo svært bra for Verona. Når Høyesterett selv mener at saken er så viktig at det fortjener en plenumsbehandling, så er det selvfølgelig positivt for Veronas sak. Her vil man få en fullgod og bred behandling av de spørsmålene som saken reiser, sier han.

Den 19. november vil Høyesterett i plenum ta stilling til om utlendingsnemndas avslag på oppholdstillatelse for Verona Delic og hennes foreldre, og familien Snabazi, er i strid med barnekonvensjonen.