Trur på nytt liv i gruvene

Om noen få år kan det bli gruvedrift igjen på Fen ved Ulefoss.

Fensfeltet
Foto: Arkivfoto / NRK

De mest optimistiske trur det kan skje alt om 5 til 10 år.

Økende priser på metallene i feltet gjør at flere ser muligheter for god fortjeneste.

Flere selskaper har skaffet seg rettigheter og er i gang med å utvikle teknologi og ta prøver i området.

Økonomisk gullgruve

Økende priser på de sjeldne jordartene og store mengder av det energirike og radioaktive stoffet torium, gjør at Fensfeltet kan være en økonomisk gullgruve.

Men det er ikke gull de to selskapene som har skaffet seg rettigheter eller såkalt muting, som det heter i bergverksloven, først og fremst er ute etter.
Det er derimot de enorme mengdene med sjeldne metaller, som kan brukes i datamaskiner, til kraftige magneter som kan bære superhurtige tog, stoffer til å fremstille lasere og kunstige diamanter.

Halve feltet

Et av selskapene som har fått rettigheter i bortimot halve Fensfeltet kaller seg Thorium Norway AS.
Øyvind Standeren Pedersen er en av dem som står bak selskapet. Han er på leiting etter samarbeidspartnere som vil bidra økonomisk.

Se video:

Video nsps_upload_2009_1_13_9_37_11_2222.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.