Travel sommar for Sivilforsvaret

Sivilforsvaret har hatt ein travel juli med nesten 13.000 innsatstimar meir enn snittet dei siste åtte åra, opplyser DSB. Heile 86 av 102 innsatsar i juli var arbeid med skogbrannar. Flest innsatsar hadde Sivilforsvaret i Telemark.