Trailer sperrer E134

E134 er sperret ved Vinje i retning Åmot. Et utenlandsk vogntog står fast i bakken etter Vinje kirke. Det er midtdeler på stedet og ingen mulighet til å kjøre forbi. Politiet har fått tips om at noen forsøker å komme forbi ved å kjøre på den andre siden av midtdeleren, men advarer mot dette da man ikke får oversikt over møtende trafikk. Omkjøring går via Åmot–Arabygdi og Edland.