Trafikkaos i Brevik sentrum

Det meldes om store køer i og mot Brevik sentrum. Brevikstunnelen på RV 354 har vært stengt siden 20. juni og skal etter planen være stengt frem til 1. september. Det er også store forsinkelser på E18 fra Moheim i sørgående retning, og Brevik er normalt omkjøringsrute sørover mot Bamble. – Jeg kan aldri huske å ha sett det slik før, sier Tania Ripoll, som er på vei til hytta.

Kø i Brevik
Foto: Tania Ripoll