NRK Meny
Normal

Tilsyn vurderer telemarkslege

Legen skal ha utført mangelfull oppfølging av pasienter og ført journaler som ikke er tilfredstillende.

 

Lege
Foto: Eirill Wiik / Scanpix

Telemarkslegen har blitt klaget inn til Statens Helsetilsyn for mulig brudd på helsepersonelloven.

Helsetilsynet har gitt legen tre ukers frist til å svare på anklagene.

Pasientombud Svein Skaara sier det er helt nødvendig at pasienter kan stole på legen, også når det gjelder føring av journaler og registrering av opplysninger.

 

Halvparten mangelfullt

I et brev til legen peker Helsetilsynet på at han ikke har fulgt opp pasientenes behandlig godt nok, ikke fulgt retningslinjer i forhold til medisinering, eller begrunnet diagnoser. I tillegg reagerer helsetilsynet på mangelfull journalføring.

Helsetilsynet har gått igjennom 20 pasientjournaler og setter spørsmålstegn ved minst ti av dem.

Utradisjonell behandling

I brevet til legen er det beskrevet følgende:

"Pasienten har hatt omfattende mageplager i ca et halvt år uten å ha blitt undersøkt, hverken klinisk eller med supplerende undersøkelser. Det synes ikke å foreligge noen behandlingsplan eller systematisk oppfølging av den medikamentelle behandlingen."

Legen skal også ha gitt pasienten hva han kaller en "vitamin-cocktail'. Det skal ha skjedd i legens hjem, uten at han tok betaling. Dette begrunner han i journalen med "sin intensivmedisinske erfaring og virksomhet i akuttmedisin.

Kan ha brutt loven

Statens helsetilsyn vil nå vurdere om legen har brutt Helsepersonelloven hvor det blant annet heter:

"Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig." og "Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen (...) Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell. Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen."

Legen har fått tre uker på seg til å svare Helsetilsynet.

 • Smerter i armen etter kollisjon

  Alle skal være ute av bilene etter en kollisjon i Skien. Tre biler er involvert. Politiet opplyser til NRK at en person klaget på smerter i armen etter ulykken. Skadeomfanget er ukjent. Politiet opplyser at to av bilene ikke er kjørbare.

  ulykke i Skien
  Foto: Lorentz Berg / NRK
 • Nytt kraftverk i Tokke

  Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt tillatelse til Skafså Kraftverk ANS til å bygge Hylebu kraftverk i Tokke kommune. Hylebu kraftverk vil produsere tilsvarende strømbruk til 210 hus.

 • Flere kvinner med høyere utdanning

  Det er flere kvinner enn menn med høyere utdanning i Telemark. Det viser nye tall om indikatorer for likestilling fra SSB. Andel kvinner med høyere utdanning i Telemark er 29,7 prosent. For menn er det 22,1 prosent.