Tilsyn vurderer telemarkslege

Legen skal ha utført mangelfull oppfølging av pasienter og ført journaler som ikke er tilfredstillende.

 

Lege
Foto: Eirill Wiik / Scanpix

Telemarkslegen har blitt klaget inn til Statens Helsetilsyn for mulig brudd på helsepersonelloven.

Helsetilsynet har gitt legen tre ukers frist til å svare på anklagene.

Pasientombud Svein Skaara sier det er helt nødvendig at pasienter kan stole på legen, også når det gjelder føring av journaler og registrering av opplysninger.

 

Halvparten mangelfullt

I et brev til legen peker Helsetilsynet på at han ikke har fulgt opp pasientenes behandlig godt nok, ikke fulgt retningslinjer i forhold til medisinering, eller begrunnet diagnoser. I tillegg reagerer helsetilsynet på mangelfull journalføring.

Helsetilsynet har gått igjennom 20 pasientjournaler og setter spørsmålstegn ved minst ti av dem.

Utradisjonell behandling

I brevet til legen er det beskrevet følgende:

"Pasienten har hatt omfattende mageplager i ca et halvt år uten å ha blitt undersøkt, hverken klinisk eller med supplerende undersøkelser. Det synes ikke å foreligge noen behandlingsplan eller systematisk oppfølging av den medikamentelle behandlingen."

Legen skal også ha gitt pasienten hva han kaller en "vitamin-cocktail'. Det skal ha skjedd i legens hjem, uten at han tok betaling. Dette begrunner han i journalen med "sin intensivmedisinske erfaring og virksomhet i akuttmedisin.

Kan ha brutt loven

Statens helsetilsyn vil nå vurdere om legen har brutt Helsepersonelloven hvor det blant annet heter:

"Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig." og "Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen (...) Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell. Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen."

Legen har fått tre uker på seg til å svare Helsetilsynet.