Tester sirener


I dag kl. 1200 blir det gjennomført en landsomfattende prøve med Sivilforsvarets varslingsanlegg. Prøven blir holdt i byer og tettsteder. Signalet VIKTIG MELDING – LYTT PÅ RADIO blir sendt kl. 1200. Dette dreier seg bare om en teknisk prøve. Ellers betyr signalet at det vil bli gitt en viktig melding til befolkningen over NRK.

Signalanlegg, flyalarm
Foto: Sivilforsvaret