NRK Meny
Normal

Høyeste arbeidsledighet i landet

Arbeidsledigheten i Telemark er nå høyest i landet. Og det er vanskeligst å få seg jobb i byene her i fylket.

NAV
Foto: Hans Erik Weiby

Mens arbeidsledigheten ellers i landet er på 2,7 prosent, har den steget til 3,4 prosent i Telemark. Ifølge de dystre desembertallene fra NAV er 2911 personer helt uten arbeid her i fylket.

På bare ett år har arbeidsledigheten i Telemark økt med 14 prosent. I landet for øvrig har ledigheten økt med bare 2 prosent. Ledigheten øker i alle aldersgrupper med unntak av de under 19 år hvor ledigheten er stabil. Unge mellom 25 og 29 år utgjør den største gruppa av arbeidsledige i Telemark. 793 av de ledige har innvandrerbakgrunn.

– Det har vært mange permitteringer og oppsigelser blant mindre bedrifter den siste tida. Samtidig er Telemark fylke sårbart i forhold til endringene vi ser i den økonomiske situasjonen nasjonalt. Fremdeles er det lav ledighet i mange kommuner i fylket vårt som viser at det er gode muligheter for arbeidssøkere oer kommunegrensene, sier fylkesdirektør Terje Tønnessen.

Vanskeligst i byene

Det er vanskeligst å få seg jobb i Skien, Porsgrunn eller i Notodden. Her er antall ledige høyere enn gjennomsnittet ellers i fylket, mens resten av kommunene ligger under gjennomsnittet. Aller lavest er ledigheten i Seljord, som fortsatt er en prosent.

Terje Tønnessen

Fylkesdirektør Terje Tønnessen sier det har vært mange permitteringer og oppsigelser i småbedrifter den siste tida.

Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

– Vi ser for oss at ledigheten vil fortsette å øke framover og at den vil ligge høyere i 2015. Ledigheten øker mest i byene og det er lavere ledighet i distriktene. Det er et veldig skille mellom by og land.

- Hvorfor er arbeidsledigheten lavere utenfor byene?

Jeg tror mange mindre kommuner har en del befolkning som er vant til å pendle enten daglig eller ukentlig, og at det er en tradisjon for dette.

Ifølge tall fra NAV hadde i desember 784 personer vært registrert som arbeidsledige i sammenhengende seks måneder eller mer. Dette er en økning på over 300 personer på ett år.

Størst økning innen reiseliv og transport

Arbeidsledigheten har økt med 54 prosent i reiselivs- og transportbransjen og 48 prosent innenfor ingeniør- og IKT-fag. Blant industriarbeiderne økte ledigheten med tre prosent. i alt er det 437 ledige personer i Telemark innen denne bransjen.

Lysningen er innen helse, pleie og omsorg, samt undervisning. Her det det en nedgang i ledigheten med minus en og minus to prosent. Innen helse, pleie og omsorg er det lyst ut flest stillinger i desember måned.

 • Vasslekkasje på Åfoss

  På Åfoss i Skien stengde vassverket kranene i ein halv time i sekstida i kveld på grunn av lekkasje.

  Laster Twitter-innhold
 • Rådyrkalven måtte avlivast

  Viltnemnda kom til Håvundvegen for å hjelpe til med ein rådyrkalv som var i klem under ein høyball. Kalven måtte dessverre avlivast, melder politiet.

 • Rykkjer ut for å hjelpe rådyrkalv

  Politiet rykkjer ut til Håvundvegen for å hjelpe ein innringar med å få laus ein rådyrkalv som er klemt under ein høyball.

 • Finn ikkje ut kva forureininga er

  Politiet finn ikkje ut kva den sotaktige forureininga i Frierfjorden er, og har avslutta saka. Det vart fyrst meldt om eit oljeflak utanfor Rafnes industriområde, men undersøkingar viste at det ikkje dreia seg om oljesøl. Stoffet vil løyse seg opp og har ingen miljømessige konsekvensar.

  Forurensing Frierfjorden
  Foto: Robert Hansen / NRK