Statsbudsjettet 2015 - Telemark

  • Flyplasspenger

    Flyplassene på Notodden og i Skien kan få mer penger. Regjeringen foreslår at flygeinformasjonstjenestene ved ikke-statlige flyplasser skal få om lag 21 millioner kroner neste år. Beløpet skal fordeles på flyplassene i Skien, Notodden og Stord.

  • Vil avvikle Bratsbergbanen

    Regjeringa foreslår å avvikle Statens kjøp av persontransport på Bratsbergbanen fra og med januar 2015. Vilkåret for å videreføre ordninga var 100 000 årlige reisende per april 2014. I 2012 reiste kun 43 000 med Bratsbergbanen, i 2013 var det 48 000 reisende. Regjeringa mener premissene for fortsatt statlig kjøp av persontransport på Bratsbergbanen ikke er til stede.

  • Setter fart på E18 i Bamble

    Regjeringen setter fart på planleggingen av E18, til en vegstandard som kan gi 110 kilometer i timen gjennom Bamble. Planleggingsmidlene øker fra 150 til 600 millioner kroner. Vegen skal bli 23 meter bred, samme standard som i Vestfold. –Det bør gi fartsgrensen på 110 kilometer, sier statssekretær i samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud.