Skal forske på Bygdepakke Bø

Bygdepakke Bø får 300 000 kroner av Oslofjordfondet til å forske på hvordan bygdepakka utformes og gjennomføres. Forskningsprosjektet ledes av Transportøkonomisk Institutt, som har som mål å bruke forskningen fra Bø til å gjennomføre bygdepakker andre steder i landet. Bygdepakke Bø skal sørge for færre biler, og bedre tilrettelegging for gående og syklende i Bø-bygda og er den første av sitt slag i landet.