Skal diskutere dom fra Høyesterett

Dommen fra Høyesterett, der Sauherad kommune er dømt til å betale 2,5 millioner i saksomkostninger til lege Katarzyna Jachimowitz, skal diskuteres denne uken.
Ordfører Mette Haugholt sier de skal ha et ekstraordinært formannskapsmøte på torsdag.
For fire dager siden ble det kjent at oppsigelsen av fastlegen ble kjent ulovlig og at det kan bli aktuelt å betale legen tapt arbeidsfortjeneste.