Signalkreps i Telemark

For første gang er det funnet signalkreps i Norge. Arten er funnet i vann ved Brevik i Porsgrunn.

Direktoratet for naturforvaltning frykter nå for konsekvensene av dette.

Grunnen er at arten sprer krepsepest. Signalkreps (Pasifastacus leniusculus) ble innført fra Nord-Amerika på 1800-tallet, og satt ut i vassdrag en rekke steder i Europa.

Innførselen av arten har vist seg å være en katastrofe for landenes opprinnelige ferskvannskrepsearter.

Har et spesielt ansvar

 

Ferskvannskreps
Foto: Heidi Hansen/Direktoratet for naturforvaltning

Ferskvannskrepsen er oppført både i den internasjonale og den norske "rødelisten" over truede arter. Norge har et spesielt ansvar for å ta vare på ferskvannskrepsen, ettersom vi er det eneste landet verden som ennå har igjen livskraftige bestander av arten.

 Med signalkrepsen kom også den parasittiske soppsykdommen krepsepest. Mens signalkrepsen er motstandsdyktig mot sykdommen den selv er bærer av, er den europeiske krepsen fullstendig forsvarsløs, skriver dirnat.no. Utsetting av signalkreps er strengt forbudt og regnes som miljøkriminalitet.

Funnet i Brevik blir betegnet som bekymringsfullt fordi det er det første funnet av signalkreps i Norge. Og det er langt unna grenseområdene som til nå har vært rammet av krepsepest.