NRK Meny
Normal

Satser på produksjon av biokull

Staten, fylkeskommunen og kommunene langs Telemarkskanalen ser nå på mulighetene for å produsere biokull med trevirke fra Telemark.

Før helgen gikk Vafoss i Kragerø konkurs sammen med Hellefoss i Hoksund. Om tre uker stenger cellulosefabrikken på Tofte i Buskerud. Hele skognæringen er i krise og aktørene snur i disse dagene hver stein for å finne måter som kan gjøre treforedling lønnsomt.

Per Espeli

Per Espeli er koordinator for prosjektet som vurderer mulighetene for produksjon av biokull i Grenland med trevirke fra Telemark.

Foto: Hans Christian Eide / NRK

Per Espeli er prosjektkoordinator for prosjektet Biokull og kanallogistikk. Han tror det er marked for biokull og hvit pellets, som man blant annet kan bruke i kraftverkene i Europa.

–Dette er en oppbygging av en ny type industi som vi tror det er nødvendig å komme frem til. Det er det samme som det jobbes med i Follum-miljøet på Ringeriket, men hvor de har kommet litt lenger enn det vi har gjort i Telemark, sier Espeli.

Planen nå er å starte med et anlegg ved Frierfjorden som kan ta i mot omtrent 3000 kubikk med trevirke. Dette vil gi omtrent 200.000 tonn med biokull.

–Vi ser også på logistikken, blant annet i forhold til kanalen hvor vi ser på mulighet for transport med lektere, sier Espeli som allerede har bestilt lektere.

Burde gjort dette for flere år siden

Espeli mener Telemark satt stille for lenge etter at Union i Skien la ned drifta.

–Dessverre er norsk treforedling et eksempel på at vi kun har konsentrert oss om cellulose og papir, sier Espeli som advarer skognæringa å gå inn på eiersida ved Södra Cell.

–Jeg tror det er fortidens produkt og fortidens produksjon. De som har klart seg best er de som har satset på en langt høyere grad av foredling, sier Espeli.

Alt i alt tror Espeli at denne industrien kan skape 150 arbeidsplasser i Telemark i løpet av tre til fem år.