Reinsdyr på nye trakter

I Solheia hyttefelt mellom Gautefallheia og Treungen i Telemark har det aldri blitt sett reinsdyr tidligere. Før nå.

For første gang er det observert reinsdyr på Gautefallheia

Reinsdyra passerte rett foran Pål Martin Gautefall i matpausa. Foto: Pål Martin Gautefall

Videoen øverst i saken viser to reinsdyrbukker som rusler i fred og fordragelighet tvers gjennom Solheia hyttefelt, mellom Gautefallheia og Treungen.

Pål Martin Gautefall

Pål Martin Gautefall har filmet den historiske videoen.

Foto: Privat

Pål Martin Gautefall hadde matpause fra sommerjobben som snekker på ei hytte, og filmet den historiske videoen.

– Jeg hørte det knasa i grus nede på veien, og regna med det var noen hyttefolk som skulle ut å gå seg en tur. Da jeg kikka opp og så de to reinsdyra trodde jeg nesten ikke det jeg så, men fikk dratt opp mobilen og filma dyra, sier Gautefall.

Ikke vært reinsdyr i området før

Ifølge lokal kjentmann Kjell Peder Haugene, som har vært mye i området gjennom mange år, er det ikke observert reinsdyr i dette området tidligere.

– Det kan fort være over 1000 år siden det var reinsdyr i dette området. Derfor er dette en helt unik observasjon.

Haugene synes det hadde vært artig hvis reinsdyra ville frekventere området oftere.

– Det hadde vært moro om reinsdyra slo seg til her. Det er alltid moro med nye innslag i naturen, og om reinsdyra slår seg til ro, har vi alle de fire store hjorteviltartene, elg, hjort, rådyr og rein i samme område. Det finnes ikke mange slike områder, sier Haugene.

Mest sannsynlig streifdyr

Fagkonsulent ved Norsk villreinsenter på Skinnarbu, Anders Mossing, synes også det er artig at villrein nå er observert på nye trakter. Han tror dyra har vandret ut fra et allerede etablert villreinområde.

– Sannsynligvis har disse dyrene utvandret fra villreinområdet Våmur/Roan, sier Mossing.

Videre forteller han at Våmur/Roan er relativt nyetablert som villreinområde, og består av reinsdyr som har utvandret fra Setesdal/Austhei. Han sier videre at reinen fra dette området har en del gener etter tamrein i seg, da det ble drevet tamreindrift i området fram til 1970-tallet.

– Det gjør at disse dyra ofte beveger seg i skogsområder, og nok er litt mer tolerante for folk og bebyggelse enn dyr som kommer fra eldre villreinstammer, sier Mossing.

Stor vekst i området

Anders Mossing

Anders Mossing er ekspert på villrein.

Foto: Norsk Villreinsenter

Han forteller at Våmur/Roan området er et av de yngste av de 23 villreinområdene i landet, og at bestanden har hatt en stor vekst de siste årene.

– Derfor kan man tenke seg at disse dyrene som er observert mellom Gautefall og Treungen, har lagt ut på vandring på grunn av konkurranse innad i flokken, eller på grunn av at beitetrykket i området har blitt så stort at de må finne mat i nye områder, sier Mossing.

Ikke noe nytt villreinområde

Mossing sier det er altfor tidlig å si om det kommer til å etablere seg villrein på Gautefallheia, men at det kan tenkes at det kan bli observert reinsdyr der i tida framover.

– Hvis bestanden i Våmur/Roan-området fortsetter å vokse, vil nok flere dyr ta seg streifturer i området rundt, avslutter Mossing.