NRK Meny
Normal

Prisene på tømmer går ned

Prisen for trematerialer til hus er den samme, men billig svensk tømmer og dårlig tider i papirindustrien gjør at lønnsomheten i de norske skoger er dårlig. Likevel opprettholdes driften for å sikre råstofftilgangen til norske bedrifter.

Lunsj rundt bålet

Rundt lunsjbålet er gutta i skogen opptatt av prisene på tømmeret. De ser at det er god tilvekst i skogen, og at det er mye å gjøre. Men prisene er dårlige.

Foto: Stine Hanse Bakkebø / NRK

Hans-Erik Røra, markedsjef i AT Skog

Hans-Erik Røra, markedssjef i AT Skog

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

Skogbruket sliter i motbakke med lave priser på tømmeret. Prisen per tømmerstokk har gått ned med snaue 10 prosent sammenliknet med vinterhogsten i fjor. Det er de dårlige tider i papirindustrien som er en av årsakene til prisnedgangen.

– Vi har en tøff situasjon i papirindustrien med lave priser og dårlige resultater som gjør at vi har tømmerpriser som ligger på et lavere nivå enn vi gjerne ønsker, sier Hans-Erik Røra, markedssjef i AT Skog.

Flere vil ha tømmeret

Tor Mustvedt leder skogdrift, Mustvedt AS

Tor Mustvedt, leder for skogdrift, hos Mustvedt AS, har tro på fremtiden.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

En av dem som jobber i skogen i Skien, er skogdriftsleder i Mustvedt AS, Tor Mustvedt. Han er sikker på at det er en fremtid for skogdriften. Det er god tilvekst i skogen og det er derfor ingen grunn til å stoppe hogsten. Det er flere som vil ha tømmeret.

– Her er det gran sagtømmer. Og så er det slip som går til Vafoss fabrikker. Og så er det tørrgran, og den går vel til Skien fjernvarme, sier Tor Mustvedt, leder for skogdrift, hos Mustvedt AS.

Går opp og ned

Mustvedt AS har flere steder å levere til, men det er prisen som hele tiden er viktig

– Alle jobber er nå ute på anbud, så vi må jo levere tilbud på tilbud. Vi blir presset veldig på pris, sier Tor Mustvedt, leder skogdrift for Mustvedt AS.

– Vi håper jo at det vil rette seg snart. Vi har jo tro på fremtiden, hvis ikke hadde vi gitt oss for lenge siden. Det går jo opp og ned i skogbruket, og det har det gjort til alle tider, sier Tor Mustvedt.

Svenskene presser prisene

Prisen på trematerialer til husbygging er så å si uendra, men prisen på massevirke til papirindustrien går ned med 20 prosent. En utfordring er de dårlige tidene i papirindustrien. En annen er krisa i den svenske sagbruksnæringen som gjør at billig svensk tømmer kommer inn på det norske markedet.

– De har en vesentlig større eksportrettet virksomhet enn det vi har. Samtidig som de har et veldig vanskelig veksleforhold med euro og sterk svensk krone. Og da bruker de Norge som en trygg havn for å få mer for trelasten sin enn de får i Europa. Og det presser også prisene for norsk sagbruksnæring, sier Hans-Erik Røra, markedssjef i AT Skog.

Skogsmaskiner

Det koster å ha to skogsmaskiner i drift

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

Må holde driften i gang

Til tross for prisnedgangen mener AT Skog at det blir drift i skogen gjennom vinteren uten permitteringer. De mener det er et viktig ansvar å holde hjula i gang for det er stor tilvekst i skogen og derfor ingen grunn til å stoppe hogsten;

– Det viktigste er at vi holder driftsapparatet i gang. Vi må holde arbeid til de som jobber i skogen. I tillegg er det viktig at råstofftilgangen til norske industrier holdes i gang slik at de ikke flagger ut, Hans-Erik Røra, markedssjef i AT Skog.