NRK Meny
Normal

Politimesteren: Vil bli hørt om hvor asylmottak skal ligge

Politimester Rita Kilvær i Telemark mener det er problematisk at asylmottak ofte blir plassert i utkantene der politiet har få eller ingen ressurser. De får heller ingen informasjon på forhånd av UDI.

Rita Kilvær

PROBLEMATISK: Politimesteren mener politiet må bli involvert før nye mottak blir opprettet.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Vår utfordring er at flesteparten av mottaka er lagt dit hvor det bor og lever få folk, og vi må disponere flesteparten av politipatruljene våre der det bor flest folk, sier politimester Rita Kilvær i Telemark.

På kort tid har det blitt en helt ny situasjon for politiet.

Slik politiet er organisert er det få politifolk som er fast stasjonert ved politistasjonene. Flesteparten av politifolkene er mobile og patruljerer rundt i hele fylket. De må nå legge om rutinene.

Innom mottakene daglig

– Patruljene er nå rutinemessig innom mottaka en gang i døgnet. I tillegg jobber vi med egne beredskapsplaner for å kunne håndtere ulike hendelser ved mottaka. Vi har også satt i gang lensmenn for å jobbe forebyggende.

Skinnarbu høgfjellshotell

Skinnarbu høgfjellshotell er et av akuttmottakene som nylig er opprettet i Telemark.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

For det kan gå fort når akuttmottak blir oppretta.
Nylig blei Skinnarbu høyfjellshotell i Tinn omgjort til transittmottak i hui og hast.

300 asylsøkere ankom uten at verken kommunen eller politiet var varsla.

Politiet ikke varslet

– Vi har ikke fått noe informasjon i forkant av disse akuttmottaka. Nå som vi begynner å bli vant til den nye situasjonen, er det riktig å trekke inn politifaglige råd ved plassering av mottak, spesielt når det gjelder de mer varige mottakene, mener Kilvær.

Ifølge tall fra Utlendingsdirektoratet var det i november 1776 asylsøkere i permanente og akutte mottak i Telemark. Så langt er det oppretta akuttmottak i Tinn, i Vrådal og Morgedal i Kviteseid kommune, i Notodden og i Kragerø. Men det kan bli flere.

– Hvor mye går det utover politiberedskapen ellers i fylket når politiet nå må patruljere rundt til asylmottakene?

– Det er jo en forflytning av ressursene, nødvendigvis. På den annen side vil folk i umiddelbar nærhet til mottakene se politiet oftere enn vanlig.

Må ta hele landet i bruk

UDI skriver i en e-post at de har forståelse for at politimesteren er bekymret. Når de etablerer akuttmottak er det basert på tilbud de får inn fra leverandører som ønsker å drive mottak og som har lokaler til det.

De oppretter ett til to nye akuttmottak hver eneste dag, og sier de er nødt til å ta hele landet i bruk for å gi asylsøkerne en plass å være.

Det som har skjedd er massivt, det er nesten en hel bygd, en ny kommune på kort tid.

Politimester Rita Kilvær i Telemark

Politimesteren mener flere mottak burde vært i sentrale strøk.

En bedre fordeling mellom utkantene og mer sentrale strøk er det potensial for framover, sier politimester Rita Kilvær.