Overgriper fikk strengere straff

40-åringen håpet på mildere straff i lagmannsretten, etter minst hundre seksuelle overgrep mot sønnen.

Skien og Porsgrunn tingrett dømte grenlandsmannen til fengsel i ett år og sju måneder da saken var oppe på slutten av 2005.

Agder lagmannsrett skjerpa straffen til fengsel i ett år og ti måneder da dommen i ankesaken ble forkynt onsdag.

Tilsto alt

I en periode på tre år, fra 1999 til 2003, skal 40-åringen ved et stort antall tilfeller ha forgrepet seg mot sønnen. Overgrepa skal ha skjedd i hjemmet, i bilen, på skogstur og i andre sammenhenger. Sønnen var da under ti år gammel.

Advokat Sigurd Klomsæt
Foto: Scanpix

40-åringen har tilstått alle forholda han er tiltalt for. Mannens forsvarer, Sigurd Klomsæt, mener også at mannen har forklart seg om forhold som ellers ikke ville blitt oppdaget, siden sønnen selv ikke har fortalt om dem til noen. Retten mener da også at tilståelsen taler i formildende retning for 40-åringen, selv om den kom bare tre dager før rettsaken starta i tingretten.

Forsvareren hevder også at det burde være formildende at 40-åringen så langt tilbake som i 2001 erkjente overgrep mot sønnen overfor barnevernet. Ifølge Klomsæt skal barnevernet ha konkludert med at det ville være til guttens beste om saken ikke ble anmeldt. Denne forklaringen fester lagmannsretten liten tillit til i premissene for dommen.

Forgrep seg på kamerater

40-åringen ble i februar 2004 dømt for to tilfeller av utuktig omgang med barn under 14 år. Han skal ha forgrepet seg på sønnens kamerater, og ble dømt til fengsel i to år og seks måneder. Retten mener det er skjerpende at 40-åringen tidligere er dømt for overgrep.

Videre slår Agder lagmannsrett fast at 40-åringens sønn kan være skada for framtida.