Norges hydrogenhovedstad

Porsgrunn blir et sentrum for den skandinaviske satsingen på hydrogenbiler.

Hydrogenbil
Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Neste år får Porsgrunn verdens nest største hydrogenbilpark. Og om 6 år kan du kjøre med hydrogenbil fra Porsgrunn, gjennom Sør-Sverige og Danmark og langt ned i Tyskland - med et nettverk av hydrogenpumper.

Den norske hydrogenveien skal forlenges til Sverige og Danmark - som et skandinavisk miljøprosjekt.

Lars Nermoen
Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Porgrunn fremst i verden

Det var stor stas da samferdselsministeren la ned grunnsteinen for Hydrogenstasjonen på Herøya. Med ni hydrogenbiler i drift, blir Porsgrunn fra neste år blant de fremste i verden på utprøving av hydrogen for privatbilerm, sier informasjonssjef i Hydro Olje og Energi, Lars Nermoen:

- Porsgrunn ligger allerede langt framme på dette området, med planlegging og visjon. Etterhvert som andre byer og regioner kommer etter, kan folk komme til Porsgrunn og lære av de erfaringene som er høstet i Grenland.

Et miljøvennlig alternativ

Den norske hydrogenveien fra Stavanger via Grenland til Oslo blir mønster for Europa. Etter Norge kommer Sverige og Danmark med. Om 6 år kan du kjøre på Hydrogen fra Porsgrunn til langt ned i Tyskland.

- Og det betyr at vi får et større publikum som vi kan vise at hydrogen er et miljøvennlig alterantiv til dagens bensin og diesel som drivstoff, sier Nermoen.

Det norske selskapet HyNor har inngått en avtale med det amerikanske selskapet Quantum Technologies om anskaffelse av 15 hydrogendrevne biler. Bilene er av typen Toyota Prius, med hybridløsning som altså blir mer miljøvennlig med konvertering til hydrogendrift.

Ni av bilene vil være tilknyttet Hydros hydrogenstasjon på Herøya.

Hydrogenbil på veien
Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Skandinavisk samarbeid

Målsettingen for det skandinaviske samarbeidet er et nettverk av hydrogenstasjoner i Sør-Sverige og Danmark i 2012. Utbyggingen skjer i regi av det nyetablerte Scandinavian Hydrogen Highway Partnership. Her er tre nasjonale hydrogen-prosjekter med, Norske HyNor, svenske HyFuture og danske Hydrogen Link. De har en visjon om å gjøre Skandinavia til en av de første regionene i Europa med Hydrogen kommersielt tilgjengelig - også for privat-markedet. EU har allerede et forslag inne om å øke budsjettene til hydrogensatsing med 50 prosent.