NRK Meny
Normal

Slik ser Norges eldste kristne gravplass ut

Området Faret i Skien har mye verdifulle historie. Norges eldste kristne gravplass, sammen med Norges eldste daterte kirke er funnet her.

Gravplass Faret Skien

Faret i Skien har en rik kulturhistorie. Både Norges eldste kristne gravplass og restefunn av Norges eldste C-14 daterte kirke er funnet her. Nå blir historien samlet i Hakastein kulturminnepark.

Foto: Rubina Butt / NRK

Nå skal det verdifulle området Faret i Skien bli til en kulturminnepark. Parken skal vise den unike historien til området, som strekker seg fra Kristi fødsel år 0 og frem til hekseprosessene på 1600- og 1700-tallet.

Formålet er å legge til rette for formidling av det middelalderske kirkestedet for publikum og andre interesserte.

Fant hodeskaller og heksegraver

Lokal arkeolog Kjell-Henrik Semb og fylkesarkeolog Geir Sørum

Den lokale arkeologen, Kjell Henrik Semb, har vært med på utgravingene på Faret. Her sammen med Fylkesarkeolog Geir Sørum.

Foto: Rubina Butt / NRK

Arkeologiske undersøkelser ble gjort på området Faret i Skien i perioden 1999–2004. Ved utgravingene ble det registrert spor etter minst ett, muligens to kirkebygg.

Den eldste kirken ble sannsynligvis reist første halvdel av 1000-tallet, ifølge metoden for aldersbestemmelse C-14.

Historisk forum har siden 2012 arbeidet med lokal arkeolog Kjell-Henrik Semb. Semb fant blant annet fem hodeskaller på siste dag av utgravingene i 1999. Ansiktene var vendt mot sørøst.

Urnesspenne Kjell-Henrik Semb

En kopi av urnespennen i bronse som ble funnet på kirkegårdens område.

Foto: Rubina Butt / NRK

– Hodene var vendt fordi de ikke skal ha mulighet til å se oppstandelsen og at Jesus kommer igjen i øst, sier Semb.

Den lokale arkeologen fant også en urnespenne i bronse på kirkegårdens område. Denne er datert til perioden 1050–1120.

Gjennom undersøkelsene, dukket også kristne graver fra siste del av 800-tallet opp, sammen med en heksegrop med gravlagte mennesker som har blitt henrettet.

– Området vi står på er en kirkegård hvor rundt 1100 mennesker ligger begravd i flere høyder under bakken her. Over en periode på 400 år, sier Semb.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Norges eldste kristne gravplass

Mange har jobbet hardt for å få til en kulturpark. Nå blir det en realitet takket være hard jobbing fra blant annet Historisk Forum, arkeologer, sponsorer og entreprenører.

Foto: Rubina Butt / NRK

Forteller historien til Grenland

Fylkesarkeolog Geir Sørum mener området Faret forteller en viktig internasjonal og nasjonal historie som fortjener å markeres.

Einar Ramsli

Einar Ramsli, eiendomssjef for Sykehuset Telemark, synes det er viktig å bevare de store historiske verdiene til Faret.

Foto: Rubina Butt / NRK

– I dette området finnes det bygninger fra 1300- og 1400-tallet fra Herkules. Alt ligger i nærheten. Dessuten har den eneste stavkirken som har blitt funnet under arkeologiske utgravinger i Norge, blitt funnet her.

– Å samle historien i en park gir identitet til Skien, sier Sørum.


Enorm historisk verdi

Etter planen skal Sykehuset Telemark overta driften av den ferdigstilte kulturminneparken i 2015.

"Heksegrav", skjelett av henrettet person

HEKSEGRAV: Ett av funnene fra utgravingen var dette skjelettet av en henrettet person, såkalt «heksegrav». Hodet er snudd feil vei og nesa peker ned fordi heksene ikke skal ha mulighet til å se oppstandelsen og at Jesus kommer igjen i øst, forteller lokal arkeolog Kjell-Henrik Semb.

Foto: Kjell-Henrik Semb / NRK

– Det er viktig å få vise hva som ligger her, i stedet for at det kun er en haug, slik det ser ut i dag. I området her har vi blant annet Norges eldste sykehusbygg i drift med en høy fredningsklasse, en kopi av et barnehjem som er vernet og overlegeboligen på andre side av Ulefossveien.

– All denne historien håper vi å få synliggjort for turgåere og andre. Sammen med de andre historiske elementene her, sier Einar Ramsli, eiendomssjef for Sykehuset Telemark.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Historisk forum medlemmer

Medlemmer av Historisk Forum: f.v. Tor Kjetil Gardåsen, Thor W. Gundersen og Rolf Halvorsen.

Foto: Rubina Butt / NRK

Digitalisering skal lokke ungdom

Leder i Kulturhistorisk samling, Thor W. Gundersen mener det er viktig å få ungdom interessert i den unike historien. Det må skje digitalt, i vår tidsalder, mener han.

– Stedene med historisk verdi skal digitaliseres med elementer i bakken som på ulike måter skal illustrere funnene som ble gjort ved de arkeologiske utgravingene i perioden 1999-2004, sier Gundersen.

Det skal synliggjøres i terrenget hvor kirkene har stått, hvor kirkegårdsmuren har vært og hvor heksegropene har vært. Dette skal suppleres informasjonsskilt. Det skal synliggjøres at stedet aktivt har vært i bruk av mennesker over lang tid.

Parken skal bygges av Telemark Park & Hageanlegg AS og er planlagt ferdigstilt i 2015.