NRK Meny
Normal

Etterlyser regler for avstand til avfallsanlegg

Motstander Knut Schüller mener et avfallsdeponi i Brevik vil komme altfor nært boliger. Han mener Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap må gripe inn.

Knut Shcüller

Deponimotstander Knut Schüller er sterkt kritisk til at et eventuelt avfallsanlegg vil komme svært nær bebyggelsen i Brevik.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

– Vi ønsker at DSB skal gripe inn og få stoppa og skjerpe retningslinjene for avstand til bolighus. Vi etterlyser klarere regler for avstandskriterier for denne type anlegg.

– En miljørisiko

Knut Schüller representerer organisasjonen Vern og Grenland – Nei til deponi.

NOAH og Norcem ønsker å lagre uorganisk avfall i Norcems gamle gruver i Brevik, men motstanderne mener et avfallsdeponi både utgjør en miljørisiko og en fare for at det kan skje alvorlige ulykker med gass eller syrer.

Ifølge Schüller vil over 100 bolighus, samt barnehage og skole ligge innenfor en radius på 300 meter for planområdet til eventuelt avfallsdeponi.

– Vi vet at i land det er naturlig å sammenlikne seg med ligger grenser til tilsvarende anlegg fra en til tre kilometer.

Er skuffa over miljøvernministeren

Miljøpartiet vil ta deponisaka til stortinget

– Kjenner ikke detaljene

Avdelingsleder i Direktoratet for sikkerhet og beredskap, Anne-Elisabeth Arnulf, sier imidlertid at det er for tidlig å si om DSBs regelverk vil være til hinder for et deponi.

– Per i dag kjenner ikke vi detaljene rundt dette anlegget. Et avfallsdeponi i Brevik vil være en sak for oss når miljømyndighetene setter i verk en konsekvensutredning eller kommunen setter i gang en planprosess.

Må lage risikoanalyse

I forbindelse med en konsekvensutredning vil DSB vurdere om utbyggerne av et avfallsdeponi må ha et samtykke i å håndtere farlige stoffer.
Det skjer blant annet hvis det er brannfare eller eksplosjonsfare.

– Så vil virksomheten måtte lage en risikoanalyse og ut ifra den vil vi kunne se om vi må etablere en hensynssone rundt.