Mange juksemakere i byggebransjen

Juksemakerne lever trygt i byggebransjen, og sjansen for å bli oppdaget er liten.

Byggeplass

Illustrasjonsfoto.

Foto: Anne Lognvik / NRK

I juni gjennomførte skatteetaten i Buskerud, Vestfold, Telemark og Agderfylkene en kjempekontroll på byggeplasser ved kysten og på fjellet.

Kontrollørene fra skatteetaten snakket med nesten 2000 arbeidere, og oppsummeringen viser at det er svært mange som driver i strid med reglene.

Mangelfull informasjon

I Telemark ble 214 firma på 129 byggeplasser kontrollert. Rundt halvparten må svare for seg enten det gjelder manglende innbetaling av skatt og avgifter eller arbeidsfolk uten eller med manglende papirer. 

Folke Axelson, leder i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg i Buskerud, Vestfold og Telemark, innrømmer at dette er svært høye tall, men mener informasjonen er mangelfull.

- Jeg mener at det offentlige har seg selv å takke. De må bli vesentlig flinkere til å gi den informasjonen som trenges for å kunne opptre korrekt, sier Axelson.

Svart arbeid florerer

Byggebransjen har hatt en eventyrlig vekst den siste tiden. Bare det siste året har fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark til sammen hatt en økning på 4 milliarder, eller rundt 30 prosent. Axelson er klar over at svart arbeid florerer.

- Vi har det vi kaller det svarte beltet. Det starter i Trysil og slutter i Drangedal. Det er verst i høyfjellet og i Oslo, sier han.

Likningssjef i Kragerø, Yngvar Clausen, sier at noe av dilemmaet er at juksingen ikke kan dokumenteres før de mottar selvangivelsene.

- Hovedkontrollen vår foregår mot selvangivelsene vi får inn til sommeren neste år, sier han.