Må få lov til å stoppe vogntog

Vegvesenet bør få lov til å stoppe utenlandske vogntog som stikker fra kontroll. Lastebilsjåfør og tillitsmann Sven Ottar Borgen mener utenlandske sjåfører som unndrar seg kontroll er et økende problem.

Vogntog venter på oppdrag

Vegvesenet har ofte liten mulighet til å stoppe vogntog som ikke vil stanse for kontroll.

Sven Ottar Borgen sier vogntog som ikke ønsker å stoppe for vegvesenets kontroller ikke risikerer mye ved å bare kjøre forbi.

Smuglervarer og tyvegods

Sven Ottar Borgen

Sjåfør Sven Ottar Borgen i GS Bulktransport mener det er stort problem at utenlandske vogntog ikke stopper ved kontroll.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– De som stikker av er gjerne de som har noe å skjule. Derfor er det veldig ønskelig at Statens vegvesen skulle få egne biler som kunne få lov til å hente biler tilbake.

I dag er det bare politi eller utrykningskjøretøy som har lov til å stoppe andre kjøretøy. Borgen mener vegvesenet må få den samme hjemmelen som tollvesenet har til å kunne legge seg på hjul.

Borgen mener det ikke bare er dårlig teknisk stand som gjør at noen kjører forbi kontrollene. Han mener det kan være både tyvegods og smuglervarer som blir fraktet.

Vil slå ned på ulovligheter

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Bård Hoksrud sier han ønsker at det skal bli lettere å holde igjen sjåfører.

Bård Hoksrud

Bård Hoksrud sier Samferdselsdepartementet ønsker å gjøre det lettere for forskjellige etater å slå ned på ulovligheter.

Foto: Odd Ragnar Lund

Hoksrud sier Vegvesenet har mulighet til å kjøre etter vogntog i dag, men at de ikke har blålys på bilene og at det ikke skjer i så stor grad.

– Vi ser på hvordan vi enklere kan la flere av etatene få myndighet til å kunne slå ned på ulovligheter, sier Hoksrud.

Han sier det også vil være aktuelt å se på muligheten for å kunne nekte enkelte kjøretøy å kjøre på strekninger.