Lovbrudd i Helsetjenesten

Etter et tilsyn har fylkesmannen i Telemark funnet lovbrudd i helsetjenesten i Drangedal og Hjartdal kommuner. Hjartdal kommune dokumenterer ikke systematisk kartlegging av rusmiddelproblemer. Mens Drangedal kommune ikke har gode nok rutiner for legemiddelhåndtering ved to institusjoner.

Kommunehuset i Hjartdal
Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK