Legevakta til Stortinget

Legevakta i Tinn kjem opp som sak i spørjetimen i Stortinget. Det er Torgeir Knag Fylkesnes frå SV som spør helsestatsråden om han ser faren for at eit nytt regelverk vil føre til at mindre kommunar mister dei lokale legevaktene, skriv RA. Tinn kommune meiner at det nye regelverket gjev ekstrakostnader på fleire millionar kroner.