NRK Meny
Normal

Kritikk mot tilbud til dement

Helsetilsynet mener Siljan kommune i Telemark ikke gir et forsvarlig tilbud til yngre demente.

Helsetilsynet mener et dagtilbud ved Siljan sykehjem ikke er et faglig forsvarlig tilbud, og dermed er dette et brudd på kommunehelseloven.

Med dette har Bjørn Egeberg, som har kjempet for sin demente kone, fått medhold i sin klage til Helsetilsynet.

Av egen lomme

Bjørn Egeberg betaler flere tusen kroner av egen lomme hver måned for at hans 58 år gamle demente kone skal få dagtilbud på Klyvetunet i Skien. Siljan kommune vil nemlig ikke betale for spesialtilbudet i nabokommunen. Isteden har kona fått plass blant eldre på Siljan sykehjem, noe Egeberg mener er et dårligere tilbud. Derfor sendte han en klage til Helsetilsynet.

Må kartlegge behovet

Og Helsetilsynet konkluderer altså med at et dagtilbud ved Siljan sykehjem er ikke godt nok for å oppfylle retten til nødvendig helsehjelp for yngre demente. Men Helsetilsynet tar ikke stilling til hva slags tjenestetilbud kona til Bjørn Egeberg har krav på. Siljan kommune blir derfor bedt om å gjøre en faglig forsvarlig kartlegging av behovet for hjelp.

- Nå får kommunen en utfordring i å etablere et godt samarbeid med pårørende og pasient for å få til et individualisert tilbud, sier fylkeslege Pål Iden. 

Håper hun får tilbudet

- Jeg er kjempeglad over å ha fått medhold hos Helsetilsynet, sier Bjørn Egeberg som nå håper at kona kan få det tilbudet hun har krav på.

I ni måneder har han kjempet og han er glad for at det ser ut til å bli en løsning.

- Jeg skal i møte i Siljan kommune til uken og da skal vi diskutere om hun kan få en halv dagplass på Klyvetunet og jeg håper vi når frem med dette, sier Egeberg.