Herre slåss for skole

Aksjonskomiteen for å bevare ungdomsskolen på Herre planlegger demonstrasjon mot at skolen blir nedlagt på torsdag. Det skriver Varden. Det er flertall i kommunestyret i Bamble for dette. Planen er å bygge ny felles ungdomsskole på Grasmyr. Den nye skolen vil i tillegg erstatte ungdomsskolene både i Langesund, Rugtvedt og på Rønholt.