NRK Meny

Forseinkingar på Sørlandsbanen

Strekninga Bryne-Nærbø er stengt for trafikk på grunn av eit tog som sperrer linja. Bane Nor jobbar med rette feilen, men dei veit ikkje kor lang tid det vil ta.