Flere reinsdyr må felles

Det er født mange reinsdyrkalver på Hardangervidda i år. – Hovedmålet for jakta blir derfor å stabilisere stammen, sier Svein Erik Lund i Hardangervidda villreinutvalg.

Reinsdyr ved Balvatnet

Sommerens telling viser at det er stor reinsdyrbestand på Hardangervidda.

Foto: Øyvind Skogstad

For mange jegere er 20. august den store dagen.

Sekk og våpen klargjøres, og turen går til Hardangervidda på jakt etter villreinen.

Mye dyr på viddene

Sommerens telling av reinsdyr på Hardangervidda viser at bestanden er høy.

– Det er mye dyr på viddene, og det er født veldig mange kalver dette året, sier Svein Erik Lund i Hardangervidda villreinutvalg.

Hva betyr dette for jakta?

Det betyr at hovedmålet i år blir å få redusert antall simler.

rein, reinsdyr, reinsdyrkalv

Det er simlene som er hovedmålet i år. Dette for å få redusert ned antall dyr.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

For å redusere simleandelen etter jakt, og dermed også kalvetilveksten i 2015, må det felles vesentlig mer hunndyr enn hanndyr i 2014.

I størst grad må dette rettes mot voksne simler.

Det anbefales en kvote for jakt på villrein i Hardangervidda villreinområde høsten 2015 på 9000 dyr.

75 prosent av disse bør være simle/ungdyr.

Hele kvoten kan du se under:

Det anbefales en kvote for jakt på villrein i Hardangervidda villreinområde høsten 2014 på 9000 dyr, fordelt på 1350 (15%) frie dyr, 6750 (75%) simle/ungdyr og 900 (10%) kalv (HARDANGERVIDDA VILLREINUTVALG).