NRK Meny

Fleire vil inn i omsorgsyrke

Trass i at færre vil bli lærar i grunnskulen så opplever studiestadene i Porsgrunn, Bø, Notodden og Rauland ein auke i talet på studentar som har desse studiestadene som førsteval. Størst auke er det i Bø med 19 prosent. Sjukepleiarutdanninga er mest populær. Mens også helse- og sosialfag er blitt meir populær som førsteval.

Pasientrom
Foto: Lars Tore Endresen / NRK