Fleire skular har opplevd hærverk

Flere skular har opplevd hærverk der nokon lausnar på sykkelhjul. Dette gjeld skular både i Porsgrunn og Nome. Skulene er bekymra for at elevar skal bli skadde om hjula dett av i fart. Folk er oppmoda om å melde i frå om dei oppdagar slike feil.