Får ikke permisjon til forsvarerjobben

Tidligere regiondirektør i Arbeidstilsynet Vibeke Hein Bæra sa ja til forsvarerjobben for terrorsiktede Anders Behring Breivik, og mistet sin faste stilling.

Vibeke Hein Bæra

Vibeke Hein Bæra fikk ikke tolv måneders permisjon for å jobbe som forsvarer for terrorsiktede Anders Behring Breivik.

Foto: Ola Haram / Scanpix

Vibeke Hein Bæra søkte om tolv måneders permisjon for å være hovedforsvarer for Anders Behring Breivik, sammen med Geir Lippestad. Det fikk hun ikke.

Årsaken er at direktør i Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen ikke fant det forsvarlig.

Ønsker at Hein Bæra fikk 12 måneders permisjon

Seniorinspektør og tillitsvalgt i Arbeidstilsynet region sør Linda Vesterberg snakker på vegne av fem forskjellige fagforeninger. Hun sier at de ønsker at Hein Bæra fikk permisjon i ett år.

– Hun er en godt likt regionsdirektør, både for de ansatte og for regionen, så vi har stilt oss bak at hun skulle få tolv måneders permisjon, sier hun.

Først fikk Hein Bæra tre måneders permisjon, så ble det tatt et møte med direktøren og representanter fra tilsettingsrådet. Resultatet ble seks måneders permisjon. Det tilsvarer tiden frem til rettsaken starter og dermed har Hein Bæra ikke noen jobb å komme tilbake til etter at forsvarerjobben er over. At hun vil bli savnet er sikkert.

– Hun er en veldig klar og tydelig leder med bred erfaring. Vi har satt stor pris på henne, men samtidig er vi nå stolte fordi hun er villig til å ta på seg dette belastende samfunnsoppdraget som det vil være å være forsvarer sammen med advokat Geir Lippestad, sier Vesterberg.

Vil ha Hein Bæra tilbake

Bjørn Tore Hansen

Bjørn Tore Hansen syns ikke det er rart at medarbeiderne til Vikbeke Hein Bæra stiller seg bak henne.

Foto: Britt Boyesen / NRK

Bjørn Tore Hansen er tilsynsleder der Hein Bæra jobbet. Han er enig i Linda Vesterbergs beskrivelse av Hein Bæra som leder.

– Hun er en moderne leder med personlig integritet og med veldig godt utviklet emosjonell intelligens, sier han.

Vesterberg mener at det mest hensiktsmessige vil være at Hein Bæra kommer tilbake, i stedet for å ansette en ny direktør i regionen.

– Vi vet jo at det tar tid å få oversikt og innsikt over rollen som regionsdirektør i arbeidstilsynet. Av erfaring vet vi at en ansettelsesprosess tar lang tid så vi har sett det mest hensiktsmessig at hun skulle komme tilbake etter tolv måneder, sier hun.

– Høres spesielt ut

Advokat Helene Naper har mange års erfaring fra NHO og jobber med arbeidsrett som spesialfelt. Hun reagerer på avgjørelsen og mener den bryter med praksisen i arbeidsplasser i det offentlige.

– Dette høres litt spesielt ut, selv om jeg ikke kan uttale med konkret om denne saken. Det er sånn i privat sektor at en må regne med å få nei når en søker om permisjon for å prøve seg i en annen jobb, mens i offentlig sektor vil jeg si at det er litt det motsatte syn som rår. Litt på spissen kan man si at det regnes som et frynsegode å få lov til å prøve seg i en annen jobb og da i hvert fall bortimot ett års tid, sier hun.

Vil utlyse stillingen med en gang

Ingrid Finboe Svendsen.

Ingrid Finboe Svendsen sier hun ville vurdert saken annerledes dersom hun var helt sikker på at Vibeke Hein Baære kom tilbake etter permisjonen.

Foto: Arbeidstilsynet

Ingrid Finboe Svendsen er øverste direktør i Arbeidstilsynet. Hun vil utlyse stillingen til Hein Bæra snarest.

– Jeg har vurdert dette frem og tilbake, men etter en totalvurdering også sammen med tillitsvalgte i sentralt tilsettingsråd, så kom vi fram til at vi vil gjerne lyse ut stillingen med en gang. Hadde vi vært hundre prosent sikker på at Vibeke ville komme tilbake, så hadde vi vurdert det annerledes, sier hun.

Har hun sagt nei til å komme tilbake?

– Hun har verken sagt ja eller nei til å komme tilbake.

Finboe Svendsen ser seg enig i at muligheten for at Hein Bæra hadde kommet tilbake hadde vært holdt åpen dersom hun fikk tolv måneders permisjon.

– Men samtidig hadde regionen fått en usikkerhet, sier hun.

Vil det være mulig for Vibeke Hein Bæra å søke om forlenget permisjon når de seks månedene har gått?

– Ja, det er mulig, sier hun.