NRK Meny
Normal

Familien får ikke mer erstatning etter brann

Familien Thomter fra Rjukan er fortvilet over kjennelsen i Aust-Telemark tingrett, som har slått fast at deres krav etter en husbrann er foreldet.

Familien Thomter på Rjukan

Tove (bakers t.v.) Helle, Hedda og Per Oddvar Thomter vet foreløpig ikke om de anke saken.

Foto: Lars Hansen / NRK

Ulmebrannen i huset til familien Thomter har gjort huset ubeboelig på grunn av vond lukt.

Nå er forsikringsselskapet Tryg frifunnet, og har fått medhold i at de kan avvise alle nye erstatningskrav.

– Jeg skulle ønske at Tryg kom til Rjukan og kunne se over huset ordentlig, for det lukter overalt og du får trøkk i hodet når du går der. Da kunne de fått større forståelse for problemene, og ikke bare skjule seg bak at fristene for å påklage en avgjørelse ikke var overholdt. Huset står der, og beviset er der, sier huseier Per-Oddvar Thomter.

Flyttet mange ganger

Brannen skjedde i 2005, og i alle år etterpå har familien måttet flytte til flere boliger. Erstatningsbeløpet på vel 2,5 millioner kroner har for det meste gått til firmaer som har forsøkt å fjerne lukten, uten å lykkes.

Saken i Aust-Telemark tingrett kokte ned til om nye erstatningskrav var foreldet. Retten tok dermed ikke stilling til om forsikringsselskapet nå bør gi videre erstatning til riving og gjenoppbygging av huset.

– Det er skuffende at retten ikke kunne sett bort ifra at begjæringen bare kom noen dager for sent, sier Tove Thomter.

– Tøff sak for oss

– Det er tøffe tak, og vi har forsømt oss av flere årsaker, legger Thomter til.

Hun kan foreløpig ikke si om saken vil bli anket, eller om de går til nytt søksmål mot forsikringsselskapet.

– Vi skjønner ikke hvorfor de ikke kan gjøre opp på en verdig måte. Vi syntes de burde prøvd realitetene i retten, og ikke bare latt dette bli et spørsmål om foreldelse. Og da måtte vi eller de bite kjennelsen i oss, legger Per-Oddvar Thomter til.

Huset i Milandvegen på Rjukan

Det var i dette huset på Miland at brannen brøt ut i 2005.

Foto: Lars Hansen / NRK

– Ikke forpliktet til å betale

Kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg forsikring kjenner saken godt, og sier at retten nå har sagt at forsikringsselskapet ikke er forpliktet til å betale ut mer i denne saken.

– Burde ikke Tryg, for å styrke sitt omdømme, nå betale det det vil koste å få revet huset og bygget opp et nytt?

– Det er regler i forsikringsverdenen som man må forholde seg til. Kravene kom for sent i forhold til fristen. Tryg har også avvist å utbetale mer enn den forsikringssummen som allerede var stilt til disposisjon for familien, blant annet til fjerning av lukt. Vi mener at familien har fått fullt oppgjør og at luktproblemene burde vært ordnet opp i, sier Irgens.

Slik er spillereglene

– Hvordan reagerer dere hvis saken blir anket eller det blir reist et nytt søksmål mot dere?

– Det er helt uproblematisk. Hvis en annen rettsinstans kommer til en annen kjennelse, så bøyer vi oss for det. Slik er spillereglene. Og som et stort forsikringsselskap forholder vi oss selvfølgelig til det.

– Så du anbefaler at familien anker?

– Jeg anbefaler ingenting. Det må familien på selvstendig grunnlag ta stilling til, sier Irgens.

Familiens advokat Frank Tveit sier at foreldelsesdommen er endelig, men legger til at Tryg bør ha et ansvar for å sette huset i beboelig stand.

Det er foreløpig ikke er tatt stilling til nytt søksmål.