NRK Meny

Få brukar digital postkasse

Telemark er blant fylka som ligg nedst når det gjelder talet på innbyggjarar som bruker digital postkasse. Tal frå Direktoratet for forvaltning og IKT viser at 20 prosent har digital postkasse i fylket, berre Sogn og Fjordane ligg under, med 18 prosent. I Oslo bruker nær 30 prosent digital postkasse.

Postkasser og digitale postkasser (montasje)
Foto: montasje av faksimiler fra Digipost/E-boks og Johannessen, Sara / SCANPIX
 • Tre over E18

  TA skriv at det ligg tre og tunge greiner i vegen fleire stader langs E18 ved Kragerø. Vegtrafikksentralen oppmodar folk til å køyre forsiktig.

 • 98 kundar utan straum

  Laurdag klokka 17.00 er 98 kundar i Telemark og Vestfold utan straum, melder Skagerak Energi. Det blir arbeidd alle stader der det er feil, og selskapet håpar alle får attende straumen i løpet av kvelden.

 • Mindre personskadar

  I kollisjonen ved Gaustablikk skianlegg fekk to personar mindre skadar. Dei to siste er uskadde. Alle fire er undersøkt av lege på staden.

 • Front mot front

  To personbilar har kollidert front mot front like ovanfor Gaustablikk skianlegg. Det var fire personar i bilane, alle er ute. Det er meldt om personskade og store materielle skadar på bilane. Naudetatane rykkjer ut.