NRK Meny

Drøftar regionreformen i Tønsberg

Telemark, Buskerud og Vestfold har sett i gang ei utgreiing om fordelar og ulemper ved eit tettare formalisert samarbeid eller samanslåing av dei tre fylka. Torsdag møtes dei tre fylkesutvala til felles møte på fylkeshuset i Tønsberg om den nye stortingsmeldinga om regionreforma. Det skal leggast fram ein rapport frå utgreiinga i slutten av mai.