Dobbel regning på kommunalt gebyr: Hytteeiere går til sak mot kommunen

Vinje kommune hadde avtalt med hytteutbyggeren at de skulle kreve inn kommunens gebyrer. Da firmaet gikk konkurs, krevde kommunen allikevel gebyret direkte fra hytteeierne. Nå går de til sak for å slippe å betale dobbelt opp.

Holtardalen, Rauland

GÅR TIL SAK: 15 hytteeiere i Holtardalen, Rauland.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Etter at hytteeierne i Holtardalen hadde betalt tilknytningsavgift for vann og kloakk til hytteutbyggerfirmaet SF-eiendom, fikk de ny regning fra kommunen. SF-eiendom gikk konkurs, og etter det har Vinje kommune krevd gebyret fra hytteeierne.

Advokat Øystein Slettebø

Advokat Øystein Slettebø går til sak på vegne av 15 hytteeiere.

Foto: Advokatfirmaet Asthor

Advokat Øystein Slettebø mener det er urimelig at de15 hytteeierne må betale tilknytningsgebyr for vann og kloakk to ganger.

– Dette får kommunen og utbygger ordne opp i seg imellom, uten at det er våre klienter som skal lide for det.

Følger loven

Ordfører Jon Rikard Kleven sier kommunen følger loven.

– Det er kommunen som har bygd ut vann- og avløp på Rauland, slik at det er et kommunalt ledningsnett. Kommunen forholder seg til lovverket og sentrale forskrifter og kommunale forskrifter, og fakturerer tilknytningsgebyr for vann- og avløp til eier av tomta, sier Kleven.

Jon Rikard Kleven

Ordfører Jon Rikard Kleven.

Foto: Johs Apold / NRK

Slettebø mener kommunen skulle ha tatt regningen med utbygger. Han viser til en avtale mellom SF-eiendom og Vinje kommune.

– Det er inngått en avtale mellom kommunen og SF-eiendom om at det er SF-eiendom som skal betale anleggsbidrag og tilknytningsgebyr. Noe som for oss fremstår som en villet praksis fra kommunen, sier Slettebø.

– Urimelig krav

Hytteeierne har overfor kommunen klaget på at de må betale dobbelt gebyr. Slettebø forteller at kommunen etter klageprosessen opprettholdt regningen om tilknytningsgebyret fra hytteeierne.

– Det oppfatter de som svært urimelig, og de ønsker da å ha en rettslig prøving av det vedtaket, sier Slettebø.

Ifølge ordføreren ønsker man seg i utgangspunktet ikke en rettssak, men han mener dette er en ryddig måte å avklare spørsmålet på.

– Kommunen mener at vi har faktisk og rettslig grunnlag for å kreve inn tilknytningsavgiften, og nå har hyttefolkene invitert domstolene til å avgjøre spørsmålet. Da er det mest ryddig at saklig uenighet blir avgjort av domstolene, sier Kleven.