Slutt for blindpassasjerer

Det er slutt for blindpassasjerene på Bratsbergbanen. Fra mandag må alle kjøpe billett.

Erling Dahl og Gunn Marit Helgesen

Utvalgsleder Erling Dahl og fylkesordfører Gunn Marit Helgesen ser fram til at de defekte billettautomatene forsvinner på Bratsbergbanen

Foto: Per Simon Mustvedt / NRK

Når Samferdselsdepartementet og NSB nå overtar driften av lokaltoget, kan en fjerne de defekte billettautomatene ombord i de dieseldrevne togene.

Ufrivillige blindpassasjerer som i månedsvis har kjørt gratis på dette toget, må heretter kjøpe billetter før de går på toget. De kan enten bruke NSBs automater på stasjonene, eller kjøpe billetter på internett.

– Dette er en del av endringen som skal bidra til at det blir et godt og permanent togtilbud mellom Notodden og Grenland, forklarer fylkesordfører Gunn Marit Helgesen.

Samferdselsdepartementet krever minst 100 000 reisende pr år innen utgangen av 2014 for å frede tilbudet. I dag tror en at rundt 60 000 benytter Bratsbergbanen årlig. En firedel har trolig reist gratis, fordi billettautomatene i lengre tid har vært ute av drift.

Les: Bratsbergbanen reddet

Forbedrer rutetilbudet

Men det er ikke nok at studenter, lærere, og andre som bruker toget har billett. Rutetilbudet må også bli bedre. Allerede før jul skal det bli bedre korrespondanse mellom togene på Bratsbergbanen og Sørlandsbanen på Nordagutu.

I Notodden, Skien og Porsgrunn blir det dessuten kortere ventetid for dem som kommer med, eller skal reise videre med ekspress- og rutebusser.

-Dette er en forbedring som vi vil jobbe med kontinuerlig, lover fylkesordføreren, og får full støtte fra lederen i samferdselsutvalget i Telemark, Erling Dahl (Frp).

– Når vi nå også får en moderne kollektivterminal på Notodden, så vil det gjøre livet lettere for dem som vil kombinere rutebuss, ekspressbuss og tog når de reiser, sier Dahl.