NRK Meny
Normal

Ber om hjelp, men frykter barnevernet

SKIEN (NRK) : Norsk Handikapforbund (NHF) får meldinger om at rullestolbrukere er redde for å søke om utvidet hjelp fra kommunen når de blir foreldre.

Rullestoler

FRYKTER Å BE OM HJELP: Rullestolbrukere er redde for å søke om mer assistenthjelp.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

– Vi får meldinger fra foreldre i rullestol som er bekymret for å søke kommunen om hjelp, fordi de er redd for at svaret blir en bekymringsmelding til barnevernet.

Det sier Karl Fredrik Johansen som er styremedlem i NHF Grenland. Han sier de råder folk til å søke hjelp når de føler de trenger det.

– Når vi får slike henvendelser råder vi dem til å søke hjelp og forsikrer om at det ikke er farlig. Det er jo barnas beste det handler om.

Karl Fredrik Johansen

Karl Fredrik Johansen syntes det er trist at andre rullestolbrukere er redde for å søke om mer hjelp for å få hverdagen til å gå rundt.

Foto: Carina Pevik / NRK

Er pliktet

– Kommunene har god kunnskap om hvordan de skal forvalte brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og meldeplikten til barneverntjenesten. Dersom det blir sendt en bekymringsmelding til barnevernet kun på bakgrunn av at du sitter i rullestol, stiller jeg spørsmålstegn ved det, sier Elin Lunden Gulliksen som er seniorrådgiver i sosial- og helseavdelingen i Telemark.

Kommunen har plikt til å melde ifra til barnevernet om det er tvil om omsorgen for et barn. Barnevernet har plikt til å vurdere innholdet i en bekymringsmelding og om det er grunnlag for å gå inn med tiltak.

– Vårt råd er at brukere bør ta kontakt med kommunen og be om råd og veiledning dersom de er redde for hva som skjer om de sender søknad om utvidesle av ordningen. Imidlertid kan vi aldri frata kommunen den plikten de har til å melde ifra til barnevernet i saker der det er grunn til bekymring for et barn, sier Lunden.

Elin Gulliksen Lunden, Merethe Boyesen og Hilde Bøyesen.

Elin Gulliksen Lunden, Merethe Boyesen og Hilde Bøyesen er seniorrådgivere i sosial- og helseavdelingen i Telemark.

Foto: Carina Pevik / NRK

Søk hjelp

– Barnevernet er til for å hjelpe, og man bør jobbe med å snu den holdningen mange har til barnevernet, sier Hilde Bøyesen, seniorrådgiver i sosial- og helseavdelingen i Telemark.

– Det er viktig at de som har behov for tjenester søker om det, slik at familien kan få den hjelpen de trenger, sier Merethe Boyesen, som også er seniorrådgiver i sosial- og helseavdelingen i Telemark.

Karl Fredrik Johansen oppfatter at frykten til mange er at det skal bli sett på som omsorgssvikt når en forelder sitter i rullestol.

– Det er diskriminering og brudd på menneskerettigheter fordi du kan være like god forelder selv om ikke kroppen fungerer som den skal. Om du har funksjonshemning eller ikke, så er det barnets beste som skal stå i fokus. Og du skal ikke bli sett på som en dårlig omsorgsperson fordi du har en funksjonsnedsettelse, sier styremedlemmet i NHF Grenland.