NRK Meny
Normal

Lier Hansen: – Skuffet over næringsministeren

Direktøren i Norsk industri mener næringsminister Monica Mæland (H) burde vært mer kreativ. Ineos ba om lånegarantier men fikk nei. 100 nye arbeidsplasser kan være tapt.

Stein Lier-Hansen

SKUFFA: Stein Lier Hansen er en skuffa mann etter at næringsminister Mæland sa nei til statlige garantier.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

– Jeg er skuffa. Slike statlige lånegarantier blir gitt i andre land. Det betyr at det ikke er regler i EU eller EØS som binder Norge.

Det sier direktør Stein Lier Hansen i Norsk industri etter at det i forrige uke ble kjent at Ineos ikke ville få statlige lånegarantier på 8 milliarder kroner, slik Ineos hadde bedt om. Næringsminister Monica Mæland begrunnet avslaget slik:

«Det Ineos har søkt om er en ordning vi ikke har, så jeg har isteden henvist dem til det virkemiddelapparatet vi har i Norge gjennom både Innovasjon Norge og SIVA (Statlig selskap for industrivekst) og anbefalt dem om å se på de ordningene vi har.»

Næringsminister Monica Mæland (H)

Monica Mæland sa i forrige uke nei til statlige lånegarantier på 8 milliarder.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Les også:

Kan gi mer enn 100 arbeidsplasser

En utbygging av crackeren betyr en investering på rundt 8 milliarder kroner og mer enn 100 nye arbeidsplasser.

Men for å kunne realisere planene, har Ineos bedt staten om å stille som lånegarantist. Det er allerede gjort i Skottland, fortalte Ineos-direktør Magnar Bakke til NRK da avslaget ble klart i forrige uke

– Dette gjøres i Europa, det gjøres i EU. Ineos er i ferd med å bygge et større anlegg i Skottland som er finansiert på denne måten. Etter elleve måneder har vi fått svar om at det ikke er i planene til regjeringen å lånefinansiere landbasert industri, sa Bakke.

Direktør ved Ineos, Magnar Bakke

Ineosdirektør Magnar Bakke er skuffet over avslaget fra regjeringa.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Både direktør Stein Lier Hansen i Norsk industri og Terje Lien Aasland, stortingsrepresentant fra Telemark Arbeiderparti, mener regjeringen bør ta en ny vurdering på statlige lånegarantier til Ineos.

Til dette svarer statssekretær Lars Jacob Hiim (H):

– Jeg registrerer at Arbeiderpartiet er ute og mener noe om en ordning de hadde åtte år på seg til å gjøre noe med.

– Ineos har søkt om en ordning vi ikke har. Derfor har vi henvist dem til de ordningene som allerede eksisterer, blant annet gjennom Innovasjon Norge, sier Hiim.

På spørsmål om hvorfor Skottland kan stille som garantist for lignende lånegarantier, mens Norge svarer nei, svarte Mæland:

Så vidt jeg vet har de fått dette i ett område i Skottland hvor slik regional støtte er tillatt. Grenland er ikke et slikt område i Norge.

Det sier også Hiim:

– Det aktuelle prosjektet i Skottland som Lier Hansen viser til ligger så vidt jeg kjenner til i en region hvor regional utviklingsstøtte er tillatt. Grenland ligger ikke i et slikt distriktsområde som kvalifiserer for regionale utviklingsmidler.

Finne andre løsninger

Jeg tror problemet er at en ikke er kreativ nok. Man er for opptatt av de reglene som er, dermed klarer ikke Norge å utvikle virkemidler som er konkurransedyktige nok til å trekke ny industri til Norge.

Stein Lier Hansen og Norsk industri vil gjerne gå i dialog for å finne andre løsninger.

Vi må jo finne en smidig ordning sånn at Norge blir attraktivt for internasjonal industri.

Vi vurderer løpende behovet for å forbedre rammebetingelsene for norsk industri. Vi har varslet at vi skal lage en industrimelding. Der skal vi se nærmere på sentrale rammevilkår for industrien. I en slik melding er det også naturlig å se på de virkemidlene vi har, og om det er behov for nye ordninger, sier statssekretær Hiim til NRK.