NRK Meny
Normal

– Mange er frustrerte og irriterte

– Ikke bruk hytteeierne som melkeku. Hytteeiere i Nissedal ber politikerne om å gjøre om vedtaket om innføring av eiendomsskatt.

Hytteeier i Nissedal

Hytteeier i Nissedal, Sveinung Wiig Andersen er talsmann for hytteeierne i Nissedal og mener politikerne må snu i saken om eiendomsskatt.

Foto: privat

Hytteeierne i Nissedal krever å bli lyttet til. Til tross for at politikerne vedtok eiendomsskatten i desember i fjor, mener hytteeierne at det fortsatt er mulig å snu.

Krever å bli hørt

– Det er 1400 innbyggere i Nissedal kommune, og over 2000 hytter. Vi har klare forventninger om å bli lyttet til og at de ser på de forslagene vi kommer med. Vi ber politikerne om å snu alle steiner, og at ser på om de virkelig ønsker den belastningen en eiendomsskatt er, sier talsmann for hytteeierne, Sveinung Wiig Andersen.

19. desember i fjor vedtok kommunestyret i Nissedal at skolestrukturen i Nissedal opprettholdes. Det skal finansieres ved å innføre eiendomsskatt fra 2015. Forslaget ble fremmet av Sp, KrF og Frp, og fikk i tillegg støtte fra et medlem i Ap og et i Høyre.

– Hvis politikerne ønsker å innføre eiendomsskatt selv om det skaper mye støy er det viktig for oss at Nissedal kommune velger et system som gjør at taksten blir lav, for den blir stående i mange år, sier Andersen.

– Uaktuelt å snu nå

Sverre Sæter

Rådmann i Nissedal, Sverre Sæter.

Foto: privat

Rådmann i Nissedal, Sverre Sæter sier det er uaktuelt å snu i saken. Han lover å lytte til alle parter, men kan ikke love at hytteeierne får viljen si.

– Å snu ser jeg på som helt urealistisk. Det er et tilbakelagt stadium. Nå skal vi bruke kreftene på å lage et så godt og fornuftig regelverk som mulig, sier Sæter.

Fredag 30. mai møter kommunen hytteeierne til et dialogmøte i flerbrukshuset i Nissedal.

– Vi ønsker å låne øre til alle impliserte parter. Både hytteeiere, næringsliv og innbyggere i kommunen. Vi kan love at vi kommer til å legge skatten på et fornuftig nivå. Hva slags nivå det blir er for tidlig for meg å si noe om nå. Nå skal vi ha en reell dialog og en politisk behandling etterpå, sier rådmann i Nissedal, Sverre Sæter.

– Hytteeierne vil ha noe tilbake

Rådmannen foreslår et fritak for nye hytter og boliger for å stimulere til økt tilflytting og hyttebygging i kommunen. Hytteeierne mener det er urimelig.

– Det er vi svært kritisk til, for det vil skape en konkurransevridning mellom brukte og nye hytter. Vi oppfatter det som en ren gavepakke til grunneiere og utbyggere, som gjør at vi som allerede har hytte i Nissedal kommune må betale en pris i forhold til prisfall på egne hytter, i tillegg til at vi må bidra med eiendomsskatt. Det er et svært uheldig forslag, som vi er sterkt imot, sier Sveinung Wiig Andersen.

Ifølge talsmannen er det mange hytteeiere som er opprørte nå.

– Det er mange som er frustrert, mange er irritert, mange snakker om boikott av næringsliv. Så jeg tror det er lurt at politikerne lytter til de konkrete innspillene vi har å komme med, og tar i på alvor at vi er en betydelig og viktig faktor for Nissedal kommune, sier Andersen, og understreker at hytteeierne kan bidra under visse forutsetninger.

– Mitt inntrykk er at hytteeierne er forberedt på å bidra noe. Belastningen må ikke være urimelig slik at det oppleves som at kommunen bruker oss hytteeiere som en melkeku for å finansiere andre kommunale tiltak som vi ikke har noe nytte av, sier han.

 • Vogntog berga på Grønliheia

  Vogntoget, som i dag har stått fast på E134 på Grønliheia, har kome seg laus. Vegen er no open i begge køyrebanar, melder Statens vegvesen.

 • Slår sammen skattekontor

  Kommunestyret i Drangedal har vedtatt å etablere en felles skatteoppkreverfunksjon for Drangedal og Kragerø. Politikerne ønsker at det skal være en kontordag i Drangedal i uka. Etableringen skjer så fort det lar seg gjøre.

 • Gode nyheter for skogbruket

  Produksjon av biodrivstoff på Tofte i Hurum kommune er gode nyheter for skogbruket i Telemark. Det skal investeres 500 millioner kroner til å bygge et anlegg på Tofte. Olav A. Veum i AT skog og Norsk Skogeierforbund mener dette er utelukkende positivt.

  Olav A Veum
 • Vil ta imot flyktninger

  Kragerø har sagt ja til å ta imot ti flyktninger i 2018 etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Imdi. Kragerø har kapasitet til å bosette 20, så dersom situasjonen skulle endre seg stilles disse plassene til disposisjon.