- Bryter med tradisjoner

Riksantikvaren går i mot ønsket fra menigheten i denne kirken.

Åmotsdal kyrkje
Foto: Børre Kartrudseter / NRK

Riksantikvaren sier nei til nytt digitalt orgel i Åmotsdal kirke.

Det nåværende pipeorgelet fra 1960-tallet må skiftes ut fordi det er så dårlig at orgelstemmeren har gitt opp.

Nekter å stemme

Orgelet i kirken har ikke vært stemt på flere år.

Åmotsdal kyrkje
Foto: Børre Kartrudseter / NRK

- Den lyden her har gått ut på dato. Det er så dårlig at orgelstemmeren nekter å stemme det, sier kyrkjeverge Jon Svartdal.

Et nytt pipeorgel blir altfor dyrt, og Svartdal mener den beste løsningen er et elektronisk orgel.

- Pipeorgel vil aldri bli en god løsning i denne kirken på grunn av temperatursvingninger, sier han.

Bryter med tradisjonen

I følge Riksantikvaren er bygningen et kulturminne som må behandles med pietet. I brevet til biskopen og menigheten skriver han at et digitalt orgel vil bryte med kirkens tradisjon og estetikk.

Biskopen avgjør saken, men rådet fra seniorrådgiver Oddbjørn Sørmoen hos Riksantikvaren er klart.

- Vår oppgave i saken er å være rådgiver, og vi mener det bør være et ekte orgel i denne kirken, sier Sørmoen.