Hopp til innhold

Mer trøbbel for Follobanen

Ekebergtunnelen kan rase sammen hvis Follobanen gjennom Ekebergåsen bygges som planlagt. Statens Vegvesen truer med å stanse prestisjeprosjektet til 18 milliarder kroner.

Lokk til Middelalderparken, Follobanen

Lokk til Middelalderparken, Follobanen

Foto: Via Nova/ Aas-Jacobsen/ Jernbaneverket

Det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski er første etappe i Intercity-utbyggingen som skal redusere reisetiden mellom Oslo og Halden til en time og åtte minutter.

Prosjektet er allerede sterkt forsinket på grunn av alle fortidsminnene i Middelalderbyen og en svært komplisert innføring til Oslo Sentralstasjon.

Prisen har skutt i været og er etter at det ble bestemt å bygge to tunnelløp oppe i astronomiske 18,1 milliarder kroner.

Skeptisk til trasé

Nå møter Follobanen enda mer trøbbel.

I et brev til Jernbaneverket er Statens Vegvesen i tvil om hvor klokt det er å lage enda flere hull i sveitserosten som Ekebergåsen fremstår som.

Les brevet fra Statens Vegvesen her.

"Vi stiller spørsmål ved om det er mulig å gjennomføre Follobaneprosjektet i trasé som foreslått i reguleringsplanen. I beste fall er det 2,6 meter berg mellom Ekebergtunnelen og nye Follobane-tunneler."

I tillegg til en spagetti av veitunneler er Ekebergåsen gjennomhullet av oljelagre, kloakkrenseanlegg og sivilforsvarsinstallasjoner.

Kilder i Statens Vegvesen sier til NRK at det er ufattelig hvor lite Jernbaneverkets rapporter og utredninger sier om geologien i området og konflikten med Ekeberg-tunnelene og andre underjordiske anlegg.

– Et kostnadsspørsmål

Ved Norges geotekniske institutt synes de ikke det er noe alarmerende med innspilletet fra Statens Vegvesen.

– Brevet er bare en beskjed til Jernbaneverket om at vegvesenet ønsker flere utredninger, dette er vanlig saksgang i slike prosjekter, sier informasjonssjef i Norges geotekniske institutt, KJell Hauge.

– Både Statens Vegvesen og og Jernbaneverket er de mest erfarne i Norge på infrastruktur, så dette går nok greit.

Hauge mener at saken hovedsakelig handler om hvor mye man er villig til å inviseterer i forsterkninger i fjellmassen.

– Til syvende og sist er dette et kostnadsspørsmål. Det handler om hvor mye man ønsker at det skal bygges noe og hvor mye man er villige til å betale for det.

Jernbaneverket på sin side sier gjennom sin informasjonsavdeling at de oppfatter dialogen med Statens Vegvesen som god og at de vil besvare spørsmålene i samarbeid med Vegvesenet.