Hopp til innhold

Milliarder i manko for Fornebubanen

Problemene tårner seg opp for Fornebubanen. Private må punge ut milliarder hvis banen skal bli noe av.

Fornebubanen med knutepunkt på Skøyen

Prisen på Fornebubanen har økt på grunn av krav om bedre plantegninger. Bildet viser den opprinnelige tegningen for stasjonen på Skøyen.

Foto: Illustrasjon Placebo Effects for Ruter As

Finansieringsopplegget for Fornebubanen er nemlig basert på at grunneiere langs banen bidrar med 3,3 milliarder kroner. Motytelsen fra det offentlige er at grunneierne får bygge mer boliger og kontorer høyere og tettere enn de ellers ville ha fått lov til.

– Dette er nok helt i ytterkant av hva som er realistisk å få til gjennom grunneierbidrag, innrømmer kommunaldirektør Arthur Wøhni i Bærum kommune.

10 milliarder

I forrige uke ble det kjent at prisen på Fornebubanen har blitt fordoblet på ett år. Det siste kostnadsanslaget lyder på 10 milliarder kroner.

Pengene skal ifølge finansieringsopplegget hentes fra fire forskjellige kilder, hvorav kun to er sikre:

  • 1,2 milliarder kroner kommer fra bompengene som bilistene i Oslo og Akershus betaler i bomringen.
  • 500 millioner kroner kommer som grunneierbidrag fra de opprinnelige flyplasseierne, Oslo kommune og Statsbygg.
  • Fem milliarder kroner skal komme fra staten i tråd med løftene fra de borgerlige partiene i valgkampen om å betale halvparten av Fornebubanen. Disse løftene er det sådd tvil om etter den siste kostnadssprekken.
  • 3,3 milliarder kroner skal komme fra grunneiere langs banen mot at de får utnytte eiendommene sine mer enn opprinnelig tenkt.

Femdobling

Tidligere har grunneiere rundt de tre framtidige t-banestasjonene på Fornebu sagt seg villige til å bidra med 600 millioner kroner. Nå er altså denne summen mer enn femdoblet.

– Det blir en ganske stor utfordring, for det er mye penger, sier kommunaldirektør Arthur Wøhni i Bærum kommune.

I forbindelse med at formannskapet og kommunestyret i Bærum skal drøfte den videre utviklingen på Fornebu, foreslår administrasjonen å sende utfordringen videre til Oslo.

Hinsides realisme

– Å hente inn 3,3 milliarder kroner bare på Fornebu er utenfor enhver realisme, sier Wøhni og antyder at Oslo må skaffe til veie brorparten.

– Det vil være et diskusjonstema, men vi slår fast at 40 prosent av banen ligger i Bærum og 60 prosent i Oslo. Det kan være et utgangspunkt, sier Arthur Wøhni.

I Oslo har byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) foreløpig satt den kommunale eiendomsetaten på saken. De skal vurdere om det er grunnlag for å inngå avtaler med grunneiere om finansiering av Fornebubanen og hva slags avtaler som eventuelt må inngås.

Å la grunneiere bygge mer mot å bidra med bane-penger er mest aktuelt rundt de fremtidige stasjonene Vækerø og Skøyen og eventuelt på endestasjonen Majorstua.

Posisjonering

Bård Folke Fredriksen oppfatter 60-40-fordelingen som en posisjonering fra Bærums side.

– Jeg tror vi først må bli enige om kriteriene for fordelingen både av kostnadene og finansieringen, enten det dreier seg om lengde på banen, passasjergrunnlag eller den verdiskapning banen bidrar med.

– Dette må både Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Bærum som primærkommune sette seg ned og bli enige om. Vi er alle interessert i å få realisert banen, sier han.

Fredriksen vil ikke spekulere i om det i det hele tatt er mulig å få grunneiere til betale så mye som det legges opp til.