Hopp til innhold

Akershus-elever leser best

Elevene i Akershus gjør det best i de nasjonale
prøvene i lesing.

Jente som leser - Illusrasjonsbilde

Elevene i Akershus er på topp blant de flinkeste leserne.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Mens femteklassingene i Akershus troner alene på lesetoppen, deler åttendeklassingene førsteplassen med sine jevnaldrende i Oslo og Sogn og Fjordane.

Samme nivå som før

Elevene i femteklasse vurderes på en skala fra en til tre, mens åtteklassingene vurderes på en skala fra en til fem.

Gjennomsnittlig mestringsgrad for femteklassene er 2,0, det samme nivået som de to siste årene.

For åttendeklassene er gjennomsnittlig mestringsgrad 3,1, også det samme nivå som de foregående to årene.

Akershus bedre enn gjennomsnittet

Femteklassingene i Akershus er de eneste som gjør det bedre enn gjennomsnittet med en mestringsgrad på 2,1.

Lavest kommer femteklassingene i Sør-Trøndelag med et gjennomsnittsresultat på 1,8.

Blant åttendeklassingene har Akershus-elvene en mestringsgrad på 3,2. Det samme har deres jevnaldrende i Oslo og Sogn og Fjordane.

I flere fylker ligger åttendeklassingene på 2,9 i mestringsgrad.

Da de nasjonale prøvene i engelsk ble offentliggjort i forrige uke, viste de at elevene i Oslo gjorde det hakket bedre enn sine jevnaldrende. Det gjaldt både for femte- og åttendeklassingene.

Resultatene for hvert fylke og hver kommune, men ikke for hver skole, ble mandag lagt ut på Skoleporten. Skoleeiere kan gå inn på lukket del av Skoleporten og få tilgang til resultater fra alle sine skoler.