NRK Meny
Normal

Vurderer å fjerne tiggerne

Statens vegvesen vurderer å fjerne tiggerne som holder til under Vesterveibroa i Kristiansand, og diskuterer nå løsninger med kommunen.

Johan Mjaaland

VIDEO: Johan Mjaaland mener man ikke kan ha ghetto-tilstander under Vesterveibroa.

Plankehytte

Tiggere har tidligere blitt fjernet med tvang både fra denne plankebyen i Sørlandsparken og fra et område ved Varoddbroa.

Foto: Liv Eva Kirkesæther / NRK
Tiggere Kristiansand

Boforholdene for tiggerne under Vesterveibroa er kummerlige. Folk klager over forsøpling og flere har meldt fra om at de føler seg utrygge når de må passere stedet.

Foto: Håkon Eliassen / NRK
Johan Mjaaland

Johan Mjaaland sier det er mer estetiske enn trafikksikkerhetsmessige hensyn, som gjør at de skjerper renholdet under Vesterveibroa.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Distriktsvegsjef Johan Mjaaland forteller at både forsøpling og frykt hos forbipasserende ligger til grunn for vegvesenets bekymring over situasjonen.

-– Det ene går på ren rydding og renhold på strekningen. Vi ser at den utfordringen skaper mer forsøpling og vi har bedt vår entreprenør om å skjerpe renholdet der slik at vi holder det rimelig fint.

– Det andre er at vi har fått tilbakemelding på at det er usikkerhet hos dem som ferdes på gang- og sykkelveien på grunn tiggerne som holder til der. Det har vært vanskelig for oss, sier Mjåland til NRK.

Bor på veigrunn

Statens vegvesen liker dårlig at tiggere holder til under Vesterveibroa, og har nå sendt en bekymringsmelding til kommunen. Ifølge Mjaaland bor tiggerne på veigrunn under broa og vegvesenet kan dermed fjerne dem.

– Vi kan fjerne tiggerne fysisk og rydde opp. Da vil vi ha hjelp av politiet for å gjøre det. Problemet er at da finner de et annet sted å være.

– Vi har hatt eksempler tidligere hvor de holdt seg under Varoddbrua da fjernet vi dem fysisk med hjelp av politiet, sier Mjaaland.

Ønsker ingen brakke til tiggerne

Formannskapet i Kristiansand sa i forrige uke ja til dusj og do for tiggere med en driftskostnad på 300.000 kroner i året. Det har vekket sterke reaksjoner blant folk og folkevalgte. Saken skal opp til endelig behandling i bystyret i Kristiansand i morgen.

Brakkeanlegget med dusj og toalett skal etter planen bygges på den gamle KMV-tomta, om lag 300 meter fra tiggerområdet under Vesterveibroa. Dersom det skjer, frykter Mjaaland at det vil komme enda flere tiggere.

– Hvis tilbudet til tiggerne blir bedre i området så regner vi med at det mer permanent tilhold og blir flere som holder til i det området og det vil øke vårt problem, sier Mjaaland.

– Betyr det at dere ikke er særlig positive til denne brakka?

– I alle fall ikke hvis det betyr at flere slår seg ned der. Det er både den tragiske biten at de skal bo under ei bro på den måten – og så har vi problemet med forsøpling og utrygghet for dem som ferdes på gang-, sykkelsti og vei, sier Mjaaland.