Vil stoppe trailere på sommerdekk

Utrykningspolitiet vil ha særnorske regler for å hindre utenlanske trailere å komme til Norge uten vinterdekk.

Video Vil stoppe utenlandske vogntog

Øystein Krogstad

Krogstad vil gjøre som i Sverige, der det er påbud om piggdekk på alle trailere som kommer til landet. (arkivfoto)

Foto: Frans Kjetså / NRK

Statistikken som viser at 200 tunge kjøretøy har trengt veihjelp på sørlandsveien E39 hittil i vinter, skremmer UP.

UP-sjef for Agder og Rogaland, Øystein Krogstad, er overrasket over det høye tallet. Han vil ikke slippe dårlig skodde utenlandske kjøretøy inn i landet og ber politikerne vedta særnorske regler.

– Jeg har håp om at det blir et pålegg om at de må ha vinterdekk eller piggdekk og at de kan bli nektet å kjøre i land i Kristiansand hvis de ikke har de riktige dekkene. Det tror jeg kan hjelpe ganske mye.

– De er ikke skodd for å komme fram på norske vinterveier og da lager de disse problemene vi ser nå, sier UP-sjefen.

- Drapsmaskiner på veien

Mellom Kristiansand og Lyngdal går det hver dag 1.600 trailere. Mange av disse er utenlandske og dårlig skodd. Og bare i løpet av 5 uker i vinter har altså 200 trailere trengt veihjelp bare på de få mil lange E39-trekningen mellom Vigeland og Lyngdal.

Full stopp i trafikken, mye venting, omkjøring osv har preget trafikkbildet .Hittil har det ikke vært alvorlige personulykker, men de kommer nok, frykter UP-sjefen.

– Jeg venter bare på den første alvorlige ulykken, for det er klart at en utenlandsk trailer på titalls tonn med dårlig vinterbekledning på hjula - det er en drapsmaskin. Vi må få gjort noe fort, sier UP-sjefen.

Video 71f304de-b1f2-438e-a348-82a0d6d3e1d3.jpg

Rekordmange må ha hjelp.

Utrykningssjefen får i dag støtte fra stortingspolitiker Åse Michaelsen. Hun mener et påbud om piggdekk kan hindre farlige situasjoner.

– Nok er nok

Åse Michaelsen

Michaelsen (Frp Vest-Agder) krever rask handling for å øke trafikksikkerheten på E39.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Nok er nok. Nå har vi hatt så mye styr på disse veiene de siste ukene. Det er bare spørsmål om tid før vi får neste dødsfall på veien her - så vi er nødt til å få til noe raskt, sier hun.

Michaelsen har bedt justisministeren ta tak i saken umiddelbart.

– Jeg vil at han sammen med samferdselsministeren, som har ansvaret, om å se på den spesielle utfordringen vi har her på E39 mellom Kristiansand og mot Stavanger, og da særlig mellom Kristiansand og Flekkefjord.

– Denne gang er de nødt til å gripe inn. Vi finner oss ikke i å bli oversett lenger. Denne veien er en dødsfelle slik den er nå, sier Michaelsen.