Vil senke promillegrensa på sjøen

Fritidsbåtene blir stadig større, raskere og flere, og i fjor steg andelen promillerelaterte dødsulykker i fritidsbåt betraktelig. Nå ønsker flere aktører lavere promillegrense på sjøen.

Båt og alkohol

Siden 2011 har det blitt mer enn 150.000 flere fritidsbåter mer i landet. Totalt eier norske husholdninger nå mer enn 900.000 fritidsbåter.

Foto: Berge, Asbjørn Odd / Asbjørn Odd Berge/NRK

– Man kan la alkoholen være frem til man får fortøyd. Da kan man nyte en ankerdram, sier Øystein Fagerli.

NRK møter familien Akerli på brygga i Arendal like før de begir seg ut i båten på jordomseiling.

Båtsesongen har meldt sin ankomst i hele landet, og mens sjøtrafikken stiger, viser statistikken at andelen dødsfall i fritidsbåt ikke synker.

I 2017 steg promillerelaterte dødsfall betraktelig.

Øystein og Anette Fagerli

Anette og Øystein Fagerli mener ølen bør ligge til båten er fortøyd.

Foto: Leif Dalen / NRK

Vil senke promillegrensa

Statistikk fra Sjøfartsdirektoratet viser at minst ti av totalt 29 personer som omkom i fritidsbåt i 2017, var alkoholpåvirket.

Det er en økning på over 50 prosent av gjennomsnittet de siste fem årene.

Forsikringsselskapet Tryg foreslår nå at promillegrensen på sjøen endres fra 0,8 til 0,2 – slik den er på veiene.

– Vi vet med sikkerhet at en fjerdedel av alle dødsfall på sjøen er koblet til rus, og tror tallet er høyere. Vi er sikre på at en lavere promillegrense vil gi færre dødsfall, sier Tryg-direktør, Espen Opedal til NRK.

Organisasjoner som Motorførernes avholdsforening og Actis har gått inn for forslaget. Også Sjøfartsdirektoratet mener innspillet fra forsikringsbransjen er godt.

Espen Opedal

Espen Opedal er direktør i Tryg. Forsikringsselskapet foreslår nå å senke promillegrensen på sjøen til 0,2.

Foto: Tryg

Hoppet i sjøen for å unngå politiet

Redningsselskapet (RS) er blant aktørene som i størst grad observerer alkoholbruken på sjøen. I 2017 bisto de over 20.000 mennesker i båt.

– Ulykkene med alkohol i bildet blir ofte veldig alvorlige, sier kommunikasjonssjef Frode Pedersen.

RS ser årlig stygge ulykker som involverer alkoholbruk. Senest i mai forsøkte en ung beruset båtfører å svømme fra politiet etter råkjøring i båt med flere passasjerer.

Pedersen trekker også frem et eksempel i Nord-Norge, der fire personer gikk på et skjær i 30 knop.

– Heldigvis overlevde alle, men det ble en veldig stygg ulykke ut av det.

Med dagens promillegrense på 0,8 får man økt risikovillighet, man oppfatter situasjoner dårligere og reagerer mindre presist. Man får også dårligere koordinasjonsevne og lengre reaksjonstid.

Alkovett-organisasjonen AV-OG-TIL
Frode Pedersen, kommunikasjonsjef Redningsselskapet

Frode Pedersen er kommunikasjonssjef i Redningsselskapet.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Usikker på effekten

Båtlivsundersøkelsen for 2018 viser at stadig flere ønsker strengere promilleregler til sjøs. Men da NRK forhørte seg på bryggekanten i Arendal, var ikke alle enige i at grensen bør ned.

– Det bør være lov å ta seg en øl og kose seg med den mens man er i rolig fart, men ikke mer enn det. Man må ikke overdrive. Det vet vi er farlig, sier seiler Anne Line Henjum.

Forslaget møter motstand også fra politisk hold. Helge Orten (H), leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, mener en håndheving av dagens promillegrense vil kunne gi like stor effekt.

Før det foreligger konkret dokumentasjon på at en lavere grense vil redusere dødsfallene på sjøen, ser ikke Orten grunn til endring.

Anne Line Henjum

Seiler Anne Line Henjum i Arendal mener ansvarlige båtførere bør få lov til å ta seg én øl i båten i lav fart. Hun ønsker heller at politiet i større grad er på sjøen for å fange opp dem som virkelig trenger å bli tatt.

Foto: Leif Dalen / NRK

Frykter mørketall

De siste fem årene fikk 35 av totalt 155 personer som omkom i fritidsbåtulykker påvist alkohol i blodet, men Sjøfartsdirektoratet frykter mørketall.

Direktoratets kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus mener lavere grense er en god idé.

– Uavhengig av hva grensa er, skal man være edru når man fører båt. Det vil kanskje være lettere å håndtere, dersom promillegrensen er lavere.