Hopp til innhold

Vil ha eget førerkort for raske fritidsbåter

Eget sertifikat om du skal kjøre fort. Båtførerprøve med praktisk del. Det er blant Redningsselskapets forslag til regjeringens nye sjøsikkerhetsmelding.

Båt i fart

Regjeringen jobber nå med en ny stortingsmelding om sjøsikkerhet. Redningsselskapet foreslår i den anledning et eget førerkort for de raskeste fritidsbåtene.

Foto: Sigtor Kjetså / NRK

– Vi ser en klar fartsøkning på sjøen. Derfor ber vi myndighetene vurdere å innføre et høyhastighetssertifikat, sier Frode Pedersen, kommunikasjonssjef i Redningsselskapet (RS).

Regjeringen jobber nå med en ny stortingsmelding om sjøsikkerhet. Flere organisasjoner har kommet med forslag til hva denne bør inneholde.

Stortingsmeldingen skal etter planen presenteres senhøsten 2018.

Kompetanse og kunnskap

I fjor skjedde det flere alvorlige ulykker på nattetid på sjøen. Pedersen påpeker at sikt og perspektiv forandrer seg i mørket, og at farten må avpasses etter forholdene.

– Har man ikke erfaring og kompetanse, kan det gå galt.

Målet med et høyhastighetssertifikat skal være å tilegne båtførere nettopp kunnskap og kompetanse.

– Ved å ta et høyhastighetssertifikat, blir man også tryggere i båten, sier Pedersen.

Han understreker at et eventuelt sertifikat vil basere seg på fritidsbåtenes hastighet, ikke båtstørrelse.

– Hvor skal fartsgrensa gå?

– Først må vi få på plass politisk vilje til å se på forslaget. Når dette er avgjort vil man kunne ta stilling til hvor knopgrensen for et krav til hurtigbåtsertifikat bør ligge.

RS foreslår også å utvide båtførerprøven med en praktisk del, og å innføre mer oversiktlige fartsgrenser på sjøen.

– Det finnes nesten 100 forskjellige fartsbegrensninger i de forskjellige kommunene i dag. Det er vanskelig å forholde seg til, sier Pedersen.

Frode Pedersen

Frode Pedersen i Redningsselskapet mener økt kompetanse og kunnskap er viktig for førere av raske fritidsbåter.

Foto: Anette Torjusen / NRK

– Bruk sunn fornuft

I Grimstad er Anders Topland ute på formiddagstur på sjøen. Den daglige lederen i landets største båtforhandler, Grimstad bådsenter, navigerer båten stødig forbi passerende fartøy.

– Ser du det kommer en båt inn fra styrbord side? Den er jeg oppmerksom på allerede nå.

Anders Topland

Båtentusiast Anders Topland er ikke begeistret for at båtførere skal bli ilagt flere påbud og sertifikater, og mener det heller bør satses på sunn fornuft.

Foto: Kristin Olsen / NRK

Topland er skeptisk til ideen om et høyhastighetssertifikat.

– Jeg ville mye heller brukt tid på holdningsskapende endringer for å få slutt på ulykkene, sier han, og viser til kampanjene som har foregått på norske veier.

– Hvordan opplever du farten på sjøen?

– Jeg syns fritidsbåtene er veldig fornuftige på fart. Det hender man ser dem som ikke har skjønt at man må oppføre seg – men da er vi tilbake på dette med holdninger.

Topstad understreker at han har stor tro på å innføre mer oversiktlige fartsgrenser og forslaget om å utvide båtførerprøven.

Topland

Topland er selv en dreven båtfører. I fjor kjørte han båt fra Norge til Ibiza.

Foto: Kristin Olsen / NRK

Nullvisjon

Også Frode Pedersen mener sjøfarten kan lære av holdnings- og sikkerhetsfokuset som har foregått på veiene.

I løpet av årets tre første måneder har det for første gang vært flere dødsulykker på sjøen enn på veiene.

– Det rammer så utrolig mange når vi mister noen. Derfor er det viktig at vi hele tiden snakker om sjøsikkerhet.

Frode Pedersen

Ifølge statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen i Næringsdepartementet vil alle skriftlige innspill til den kommende stortingsmeldingen vurderes.

Han sier trygghet på sjøen er et fokus.

– Vi har en nullvisjon for ulykker til sjøs forankret i Nasjonal Tranportplan. Og en nullvisjon skal vi alltid strekke oss etter.

Daniel Bjarmann-Simonsen

Statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen i Nærings- og fiskeridepartementet sier alle de skriftlige innspillene de har mottatt, vil bli omtalt i den kommende stortingsmeldingen.

Foto: Øystein Nygård / NRK
NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 13 0,57 kr
Dyrest kl. 20 0,66 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,3 kr 25 min.
  • Dusje 2,7 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,7 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %