NRK Meny
Normal

Vil ikke frede flatøsters

Arendal kommune vil ikke nekte folk å plukke østersdelikatesser i Sørlandsleia.

Flatøsters

Fiskeridirektoratet vil ha forbud mot å høste flatøsters i et område av Arendal som er spesielt rikt på arten. Det vil ikke kommunen være med på.

Foto: Havforskningsinstituttet

Sjømerke Sørlandsleia

Høstingsforbudet er ønsket i en 4–5 kilometer lang strekning på innsiden av Flosterøya helt øst i Arendal. Mellom Løvøybrua, Fantoddbrua og Strømsundbrua i Kilsund.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Fiskerimyndighetene og forskerne ønsker å frede landets største lokalisering av flatøsters, som ligger på innsiden av Flosterøya.

Men kommunen vil ikke være med på et plukkeforbud, sier skogbruksrådgiver Martin Due Tønnesen.

– Det blir veldig feil. Spesielt fordi det er vanskelig å få kommunisert dette ut til befolkningen. Da får du fort en situasjon der folk blir lovbrytere uten å ønske det, og det er ingen god situasjon, sier Due Tønnesen.

Han poengterer at det er viktig å lokalisere området og sørge for at det ikke gjøres tiltak her som ødelegger bestanden, som for eksempel mudring. Men han vil ikke kriminalisere plukking.

– Vi synes det er viktig at folk kan ferdes i naturen og bruke den, og leve i pakt med naturen. Det er ikke naturlig at man ikke skal høste av naturens overskudd, sier Due Tønnesen.

– Sterkt beklagelig

Torjan Bodvin

Seniorrådgiver Torjan Bodvin ved Havforskningsinstituttets stasjon i Flødevigen synes kommunens innstilling er beklagelig.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Seniorrådgiver Torjan Bodvin ved havforskningen i Flødevigen sier Arendal har de siste lokalitetene med høy tetthet av flatøsters i Norge.

Utenom Arendal er det bare tre andre lokaliteter i landet, og bestanden er listet som truet både i Norge og EU.

Bodvin mener plukking er et problem også i Arendal, og han er overrasket over at Due Tønnesen har helt andre konklusjoner.

– Jeg synes det er sterkt beklagelig. Arendal har anslagsvis 70 prosent av den norske østersbestanden, sier Bodvin, som er den som har foreslått å innføre forbudet.

– Høsting ikke noe problem

Men Arendal kommune mener en fredning av østersen i Arendal ikke vil ha noen effekt.

Flatøsters

Skogbruksrådgiver Martin Due Tønnesen tror ikke plukking truer østersen i Arendal. Torjan Bodvin ved Flødevigen forstår ikke at han har grunnlag for å hevde det.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Vi tror ikke høsting er noe stort problem. Vi ser at det er en sterk reduksjon i Europa, men det skyldes sykdom og høsting, som ikke er problemer i Arendal, sier Due Tønnesen.

– Det er helt opplagt at østerspollene vi har i Arendal er viktige for bestanden. Men vi tror ikke et vern mot plukking vil ha noen særlig effekt, og man skal være forsiktige med å innføre nye lover som ikke har noen effekt.

– Jeg skjønner ikke at han har noe belegg for å si det. Det er viden kjent at mer eller mindre alle i Arendal har sitt hemmelige østerssted, som ingen andre vet om. Og det er akkurat i dette området, sier Bodvin.

Video fd45e149-4b83-4521-a4a9-c60c03bf3dcd.jpg

SE VIDEO fra januar 2012: Fiskeridirektoratet vil ha forbud mot å høste flatøsters i et område i Arendal.