Vil ha mer NRK

Arendal Høyre krever at NRK Sørlandets kontor i Arendal utvides til en bemanning på 20 til 25 årsverk.

Norsk Rikskringasting NRK på Marienlyst. Her NRK logo på flagg.
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Hvis NRK ikke straks setter i verk tiltak for å rette opp det Arendal Høyre mener er skjevheter redaksjonelt og bemannigsmessig, vil partiet be styret i NRK avvikle NRK Sørlandet i sin nåværende form.

Da bør to helt separate kontorer for de to agderfylkene bli opprettet, mener Arendal Høyre.